Αριστοτέλειο σημαίνει εξωστρέφεια

του Νικόλαου Παπαϊωάννου