ΕΝΦΙΑ: Τέλος χρόνου αύριο (29/7) για διορθώσεις

ακίνητα Θεσσαλονίκη αγορά ακινήτων πρόγραμμα Γέφυρα προστασία πρώτης κατοικίας πωλήσεις αντικειμενικές αξίες

Πως θα «ξεφουσκώσετε» τα εκκαθαριστικά σας

Oι φορολογούμενοι που εντόπισαν λάθη η παραλείψεις στο Ε9 έχουν σχεδόν δύο ημέρες στη διάθεση τους για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους και να αλλάξουν το λογαριασμό για το φετινό ΕΝΦΙΑ.

Με τις διορθώσεις στα ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2021 αλλά και σε ακίνητα που έχουν δηλωθεί στο Ε9 τα προηγούμενα έτη οι ιδιοκτήτες ακινήτων με λάθη στον όροφο, στην έκταση των κύριων και βοηθητικών χώρων, στα εμπράγματα δικαιώματα, στα ποσοστά συνιδιοκτησίας, στα χαρακτηριστικά του αγροτεμαχίου και των κτισμάτων έχουν τη δυνατότητα να ξεφουσκώσουν το ποσό του φόρου που πρέπει να καταβάλλουν φέτος.

Με βάση το ισχύον καθεστώς με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται αυτόματα νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ εφόσον από τις διορθώσεις προκύψει αύξηση ή μείωση του φόρου έως 300 ευρώ. Σε περίπτωση που η μείωση του φόρου ξεπερνά τα 300 ευρώ ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει για έλεγχο στην εφορία τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση.

Ο φόρος θα αποπληρωθεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των 10 ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023.

Πώς θα διορθώσετε τα λάθη

Για να διορθώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους οι φορολογούμενοι πρέπει να εισέλθουν με τους προσωπικούς τους κωδικούς στο Taxisnet και να προχωρήσουν στις ακόλουθες κινήσεις:

Επιλέγουν το έτος που θέλουν να υποβάλουν Ε9 και τη δημιουργία δήλωσης Ε9
Μπορούν να εισάγουν η να μεταβάλλουν η να διαγράψουν κτίσματα, οικόπεδα και γήπεδα
Εάν εισάγουν νέο ακίνητο, συμπληρώνουν τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.)
Εάν μεταβάλλουν ακίνητο τροποποιούν μόνο τα περιγραφικά στοιχεία
Για μεταβολές από το έτος 2013 και μετά θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράψουν τον αριθμό παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.
Από το έτος 2014 και μετά θα πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά τα πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου) κ.λπ.
Όταν ολοκληρώσουν τις μεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης, ελέγχουν το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης και επιλέγουν οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εφόσον επιθυμούν μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.
Τι ισχύει για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται μερική ή ολική έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ
Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δικαιούνται έκπτωση 50% ή 100% στον ΕΝΦΙΑ και τροποποιούν τα στοιχεία των ακινήτων τους, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε νέα εκκαθάριση με βάση την περιουσιακή τους κατάσταση που θα αποτυπωθεί στις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9.

Επισημαίνεται ότι για τη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύουν τα εξής:

Αν έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την πρώτη εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Νέο εκκαθαριστικό εκδίδεται μόνον εφόσον από τις δηλώσεις προκύπτουν νέοι δικαιούχοι ή εφόσον προκύπτει μεγαλύτερο ποσό ή ποσοστό έκπτωσης.
Το ποσό της έκπτωσης χορηγείται με βάση την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων για το έτος 2022 από φορολογουμένους στους οποίους έχει ήδη χορηγηθεί ποσοστό έκπτωσης εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου στην οποία λαμβάνεται υπόψη το ποσοστό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με την τελευταία εκδοθείσα πράξη διοικητικού προσδιορισμού. Το ποσό της έκπτωσης που προκύπτει δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της έκπτωσης που έχει χορηγηθεί με το τελευταίο εκκαθαριστικό του ΕΝΦΙΑ.
Υπενθυμίζεται ότι έκπτωση 50% στον ΕΝΦΙΑ δικαιούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που

το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τ.μ. και η

-συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ για τον άγαμο, τα 150.000 ευρώ για τον έγγαμο με ένα εξαρτώμενο τέκνο και τα 200.000 ευρώ για τον έγγαμο με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Πλήρη απαλλαγή από το φόρο έχουν οι τρίτεκνες η πολύτεκνες οικογένειες η όσες περιλαμβάνουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόσον το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν ξεπερνά τα 150 τ.μ.

Πηγή: cnn.gr