Επίδομα εργασίας: Kίνητρο για όσους άνεργους βρίσκουν δουλειά

Σε επίδομα εργασίας “αλλάζει” το επίδομα ανεργίας για όσους επιδοτούμενους ανέργους βρίσκουν δουλειά πριν να λήξει η περίοδος επιδότησής τους.

Στόχος του νέου μοντέλου επιδότησης είναι να λειτουργήσει ως ισχυρό κίνητρο και επιβράβευση για την ταχύτερη επανένταξη των επιδοτούμενων στην αγορά εργασίας, ενώ «χωρίς επίδομα» θα μένουν οι άνεργοι που αρνούνται θέσεις εργασίας.

Από 1ης Ιανουαρίου η ΔΥΠΑ έθεσε σε εφαρμογή τα νέα δεδομένα με εργαλεία, παροχές και προγράμματα, που στοχεύουν στην ενεργοποίηση των ανέργων, ενώ από την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου ενεργοποιείται η Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας.

Πιο αναλυτικά, το επίδομα εργασίας ισούται με το 50% του επιδόματος ανεργίας και καταβάλλεται στους επιδοτούμενους ανέργους που βρίσκουν δουλειά πριν να λήξει η περίοδος επιδότησής τους, για όσο διάστημα απομένει μέχρι τη λήξη του.
Ποινές για όσους μένουν εκτός αγοράς εργασίας

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 6867) χάνουν το δικαίωμα στο επίδομα οι άνεργοι που αρνούνται θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, ενεργοποιείται το σύστημα αμοιβαίων υποχρεώσεων αναζητούντων εργασία και ΔΥΠΑ που δημιουργεί συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις συμπεριφοράς ή και σε συνέπειες που μπορεί να οδηγήσουν έως και τη διαγραφή του αναζητούντος εργασία από το νέο Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ.

Αυτό προβλέπει τη διακοπή της καταβολής του επιδόματος ανεργίας:

Για δύο χρόνια, σε όποιον επιδοτούμενο αρνηθεί τρεις φορές εργασία που αντιστοιχεί στα προσόντα, τις δεξιότητες, τον τόπο κατοικίας, την οποία του προτείνει η ΔΥΠΑ.
Για έξι μήνες σε όποιον επιδοτούμενο δεν συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης .
Σε όποιον άνεργο αρνηθεί τη σύνταξη «Ατομικού Σχεδίου Δράσης», κατά τη διάρκεια της επιδότησης του.

Στο πλαίσιο της στήριξης των ανέργων, απονέμεται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους έως 300 ευρώ ως μέτρο ενεργοποίησης των μακροχρόνια ανέργων που παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ για 5 και πλέον έτη με σκοπό τη δημιουργία ενός επικαιροποιημένου Ψηφιακού ΑΣΔ βάσει του οποίου θα μπορούν να κατευθυνθούν άμεσα σε δράσεις ανάπτυξης της απασχολησιμότητάς τους (π.χ. επαγγελματική κατάρτιση) ή και εύρεσης εργασίας.