Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Από σήμερα (22/7) αρχίζει η υποβολή ενστάσεων 

Από σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022 έως και τις 28 Ιουλίου 2022 μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ένσταση για την επιδότηση των ηλεκτρικών συσκευών.

Συγκεκριμένα μπορείτε να μπείτε στη ιστοσελίδα του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» https://allazosyskevi.gov.gr/ μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων» που βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη, 21 Ιουλίου αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή» https://allazosyskevi.gov.gr/ και στη θέση “Αποτελέσματα Αξιολόγησης” οι αρχικοί πίνακες κατάταξης των δικαιούχων για την επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών.

Όσοι λοιπόν επιθυμούν να υποβάλουν ενστάσεις για το πρόγραμμα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αυτές θα υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων.

Επίσης σημειώνεται ότι για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

-Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.

-Ο ΑΦΜ του αιτούντα.

-Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Μετά το πέρας της διαδικασίας των ενστάσεων θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.