Επιστρεπτέα προκαταβολή: Ποιοι θα πρέπει να επιστρέψουν όλη την κρατική ενίσχυση

Τελειώνει ο χρόνος για τους επιχειρηματίες που έλαβαν κρατική ενίσχυση κατά την περίοδο της καραντίνας, αλλά δεν έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι «παραβάτες» έχουν προθεσμία έως τις 31 Αυγούστου για να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά και τα απαραίτητα έγγραφα, ειδάλλως θα υποχρεωθούν να επιστρέψουν το 100% των ποσών που έλαβαν και μάλιστα εντόκως από την ημερομηνία καταβολής τους. Η ΑΑΔΕ, μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων που πραγματοποίησε, έχει βάλει στο στόχαστρο περισσότερες από 43.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες, οι οποίοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τις 31/8, προκειμένου να μην επιστρέψουν όλη τη ρευστότητα που τους χορηγήθηκε από το κράτος και μάλιστα με τόκο.

Τρία είναι τα σημεία που μπορεί να οδηγήσουν μια επιχείρηση ή επαγγελματία στη γραμμή… του πέναλτι:

Καταχώρηση αλλοιωμένων οικονομικών στοιχείων, προκειμένου να δικαιολογηθεί η ενίσχυση με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Για παράδειγμα, σε πολλές περιπτώσεις εντοπίσθηκαν υπόχρεοι που είχαν δηλώσει ψευδή στοιχεία για τον τζίρο.

Μη εκπλήρωση των όρων για τη διατήρηση της απασχόλησης. Πολλές επιχειρήσεις εμφανίζονται στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ να έχουν μειώσει το προσωπικό τους, παρά την περί του αντιθέτου δέσμευση που είχαν αναλάβει με βάση τους κανόνες για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής.

Μη υποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Υπενθυμίζεται ότι έως τις 31 Αυγούστου θα μπορούν να πληρώσουν την πρώτη δόση (μαζί με τη δεύτερη δόση), οι δικαιούχοι όλων των κύκλων της «Επιστρεπτέας προκαταβολής», για τους οποίους η βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ολοκληρώνεται μετά την 25η Ιουλίου.

Δεύτερη ευκαιρία

Με κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στα μέσα Ιουλίου, δίδεται δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία και είδαν να απορρίπτονται οι αιτήσεις τους για χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Στην ΚΥΑ ορίζεται το πλαίσιο, οι κατευθύνσεις και η μέθοδος που θα ακολουθηθεί για την επανεξέταση των αιτήσεων που απορρίφθηκαν και αφορούν αρκετές επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία. Σύμφωνα με την απόφαση, η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ είναι η αρμόδια για την επανεξέταση, η οποία γίνεται με βάση τους ακόλουθους συγκεκριμένους άξονες:

Τα δηλωθέντα στοιχεία από τις επιχειρήσεις

Τα στοιχεία που αποστέλλει εγγράφως η Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και περιέχονται στις βάσεις δεδομένων της.
Η διαδικασία επανεξέτασης των εν λόγω αιτήσεων, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.