Ηλιακοί θερμοσίφωνες: Πότε αρχίζει η υποβολή αιτήσεων

Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση  για την ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την επιδότηση εγκατάστασης ηλιακών θερμοσιφώνων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας πρόκειται να δημοσιεύσει υπουργική απόφαση ώστε να επιδοτήσει την αντικατάσταση θερμοσίφωνα ρεύματος με ηλιακό προκειμένου τα νοικοκυριά να εξοικονομήσουν ενέργεια.

Πότε ξεκινά η υποβολή αιτήσεων

Ο σχεδιασμός των υπουργείων Ενέργειας και Οικονομικών ήταν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα που θα επιδοτεί την αντικατάσταση του ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με ηλιακό να ξεκινήσουν σήμερα Πέμπτη 2 Μαρτίου και να διαρκέσουν τρεις εβδομάδες έως και την Πέμπτη 23 Μαρτίου.

Ενστάσεις θα υποβάλλονται έως τις 30 Μαρτίου, ενώ οι αγορές των επιδοτούμενων ηλιακών θερμοσιφώνων θα μπορούν να γίνονται έως και τις 27 Ιουλίου.

Η πληρωμή των επιδοτήσεων θα ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 100 εκατ. ευρώ, ενώ το πρόγραμμα θα επιδοτεί το 35% του κόστους με ανώτατο όριο τα 770 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για αγορές θερμοσιφώνων αξίας 1.800 ευρώ και άνω).

Οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με κοινωνικά κριτήρια και προτεραιοποίηση, δηλαδή θα λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος υποβολής της αίτησης σε περίπτωση ισοβαθμίας. Δεν θα υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα τα κοινωνικά κριτήρια έχουν ως εξής:

ΑΜΕΑ 31%,

Μονογονεϊκές οικογένειες 31%,

Εξαρτώμενα μέλη 38%

Λαμβάνεται υπόψη η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας:

Κ1 (ΑΜΕΑ)

Κ2 (Μονογονεϊκές)

Κ3 (αριθμός εξαρτώμενων τέκνων)

Αν παραμένει η ισοβαθμία, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης.

Ανάλογα με τη ζήτηση που θα υπάρξει από τις συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες θα εξαρτηθεί εάν θα δοθεί η δυνατότητα να ενταχθούν και άλλα νοικοκυριά, λαμβάνοντας υπόψιν άλλα κριτήρια που ενδεχομένως να είναι και εισοδηματικά, στα πρότυπα περίπου του προγράμματος «Ανακαινίζω – Αλλάζω Συσκευή».