Κατώτατος μισθός: Τα επιδόματα που αυξάνονται

Συντάξεις Ιανουαρίου 2022

Τι αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 780 ευρώ που θα ισχύσει από την 1η Απριλίου έρχονται αλλαγές στα επιδόματα της ΔΥΠΑ μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και το επίδομα ανεργίας.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα με πρώτο και κυριότερο το επίδομα ανεργίας που θα φτάσει τα 479 ευρώ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τα επιδόματα της ΔΥΠΑ που αυξάνονται με την νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου είναι τα εξής:

1. Ειδική παροχή μητρότητας: Αντιστοιχεί όσο είναι ο κατώτατος μισθός δηλαδή στα 780 ευρώ.
2. Επίδομα γονικής αδείας: Αντιστοιχεί όσο είναι ο κατώτατος μισθός δηλαδή στα 780 ευρώ.
3. Βοήθημα λήξης ανεργίας: Το ποσό του βοηθήματος αντιστοιχεί σε 13 ημερήσια επιδόματα.
4. Βοήθημα τρίμηνης παραμονή στα μητρώα ανέργων: Το ποσό είναι ίσο με 15 ημερήσια επιδόματα.
5. Επίδομα αποφυλακισμένων: Το ποσό ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα.

6. Επίσχεσης Εργασίας: Είναι 20 ημερήσια επιδόματα.
7. Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί
8. Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια
9. Εποχικό σμυριδεργάτων: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια
10. Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια

Διαβάστε επίσης  ΔΥΠΑ: Ξεκινούν σήμερα (25/5) οι αιτήσεις για τους 26 βρεφονηπιακούς σταθμούς

11. Άλλα εποχικά (δασεργατών – ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών – κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια
12. Βοήθημα μη μισθωτών: Το ποσό αντιστοιχεί στο μηνιαίο επίδομα ανεργίας.
13. Επίδομα εργασίας: Είναι το 50% επιδόματος ανεργίας.
14. Αποζημίωση Μαθητών ΕΠΑ.Σ.: Είναι το 75% κατ. ημερομησθίου
15. Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): Είναι το 80% του κατώτατου μισθού

16. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Η αμοιβή είναι όσο είναι ο κατώτατος μισθός δηλαδή 780 ευρώ.
17. Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Οι αμοιβές αντιστοιχούν στο ποσό του κατώτατου ημερομοσθίου
18. Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού
19. Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς / 10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς