Μέχρι τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ 2023» και το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

Παράταση μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στις αιτήσεις για τα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Υπενθυμίζεται πως, η προηγούμενη προθεσμία ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.