Παράταση στις αιτήσεις για το «Εξοικονομώ 2023» και το «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους»

πρώτη κατοικία πρώτης κατοικίας

Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλλετε την δική σας

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε πως δίνεται δίμηνη παράταση για τις αιτήσεις στα προγράμματα: «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Συγκεκριμένα, ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δυνητικούς δικαιούχους ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2023 (από την 15η Σεπτεμβρίου 2023, που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Διαβάστε επίσης  Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε την αίτηση για το Market Pass

Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.