Σύνταξη: Αυτοί που μπορούν να βγουν πριν από τα 62 έτη

Επτά κατηγορίες ασφαλισμένων έχουν φέτος το δικαίωμα να λάβουν σύνταξη πριν από τα 62 έτη.

Αυτό προβλέπει για την σύνταξη πριν από τα 62 έτη η ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτές είναι οι εξής:

1.Οι εργαζόμενοι γονείς (γυναίκες και άνδρες) σε Δημόσιο, ΔΕΚΟ, Ταμεία τραπεζών και ΙΚΑ: Δικαίωμα «εξόδου» ακόμη και στα 50 έτη και έως τα 58 έτη έχουν οι συγκεκριμένοι ασφαλισμένοι με την προϋπόθεση όμως να έχουν κατοχυρώσει στο παρελθόν το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση σημαντικό ρόλο παίζει και πότε έγινε η ενηλικίωση του παιδιού.

2.Οι εργαζόμενοι γονείς που έχουν 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο: Και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2023 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανήλικων τέκνων του ΙΚΑ των Ταμείων των ΔΕΚΟ/τραπεζών που έχουν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης, έχουν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης αλλά και ταυτόχρονα ανηλικότητα. Ανάλογα με το όριο ηλικίας που ρυθμίστηκε με βάση τον ν. 4336/2015 γίνεται η συνταξιοδότηση.

3. Οι ασφαλισμένοι εργαζόμενοι στον ΙΚΑ: Οι πολίτες που έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα μέχρι το 2012 με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 10.500 ημέρες ασφάλισης και επεδίωκαν να αποχωρήσουν με 35ετία στο αντίστοιχο όριο ηλικίας, έχουν τη δυνατότητα εξόδου αν έχει συμπληρωθεί το αντίστοιχο όριο. Ανάλογα με την περίπτωση αυτό το όριο φτάνει μέχρι τα 61 έτη και 6 μήνες.

4. Τα βαρέα και τα ανθυγιεινά: Τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα σε σύνταξη έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ που κατοχυρώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με 7.500 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και με συμπληρωμένες ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών, τις 10.500 ημέρες ασφάλισης.

Τι ισχύει για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου

5. Οι σφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 35ετία:

Διαβάστε επίσης  ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ο "χάρτης" πληρωμών από 4 έως 8 Δεκεμβρίου

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 τα 35 έτη ασφάλισης ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών αλλά και τα 58 έτη. Συνεπώς οι παραπάνω θα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν από την εργασία τους και να συνταξιοδοτηθούν με όριο ηλικίας μέχρι και 61 έτη και 6 μήνες. Το όριο αυτό προσδιορίζεται ανάλογα με την περίπτωση του ασφαλισμένου.

6. Οι σφαλισμένοι του Δημοσίου που επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας:

Αυτό ισχύει μόνο για τους πολίτες που είχαν συμπληρώσει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 συνολικά 25 έτη ασφάλισης. Ωστόσο η 37 ετία θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2021 ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών. Συνεπώς ο ασφαλισμένος αυτός θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους σε ηλικία 61 ετών και 2 μηνών.

7.Οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ/ τραπεζών:

Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν και μετά την 1η/1/2023 έχουν οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ασφαλισμένοι στα Ταμεία των ΔΕΚΟ/ τραπεζών που είχαν κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης και που επιθυμούσαν να συνταξιοδοτηθούν ανάλογα με το έτος θεμελίωσης στα 50 ή τα 52 ή τα 55. Αναλυτικά αυτό αφορά:

Τις μητέρες που είναι δημόσιοι υπάλληλοι και τους υπάλληλους της ΔΕΚΟ/τραπεζών που συμπλήρωσαν το 2010 την 25ετία και υπήρχε ανηλικότητα τέκνου.

Τους γονείς που εργάζονται στο Δημόσιο ως υπάλληλοι αλλά και τις μητέρες που εργάζονται ως υπάλληλοι ΔΕΚΟ /τραπεζών. Αυτό ισχύει μόνο για αυτές που είχαν συμπληρώσει το 2011 ή το 2012 την απαραίτητη 25ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και υπήρχε ανηλικότητα τέκνου.
Τους τρίτεκνους και τους και άνω δημόσιους υπαλλήλους (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών από τέκνα) και τις τρίτεκνες μητέρες που εργάζονται ως υπάλληλοι σε ΔΕΚΟ/τράπεζες και που είχαν συμπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης το 2011 ή το 2012.