Ξεκινούν σήμερα (2/5) οι αιτήσεις για τα προγράμματα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” και “Αλλάζω Θερμοσίφωνα”

Χαλκιδική φωτοβολταϊκά

Πως διαμορφώνονται τα ποσά των επιδοτήσεων

Μέσα στην ημέρα αναμένεται να ανοίξουν οι πλατφόρμες για τα προγράμματα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” και “Αλλάζω Θερμοσίφωνα”.

Tο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 200 εκατ. ευρώ και επιδοτεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού και συστήματος αποθήκευσης (μπαταρία). Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει έως και 75% για νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες. Η επιδότηση για μπαταρία είναι 90% και 100%, ανάλογα με την εισοδηγματική κατηγορία.

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000. ευρώ για αγρότες.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορέσουν να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος που αγγίζει τις 3.000 ευρώ ετησίως.

Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τα ευάλωτα νοικοκυριά με τη διάθεση 35 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για αυτούς, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη Σύμβαση Σύνδεσης με τον ΔΕΔΔΗΕ αλλά να μην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθμός.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένονται να γίνονται στην πλατφόρμα του gov.gr και οι ενδιαφερόμενοι – δικαιούχοι θα πρέπει να εισέλθουν σε αυτή με τους κωδικούς taxisnet.

Διευκρινίζεται πως το φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μία και μόνο κατοικία -κύρια ή δευτερεύουσα που διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ενώ οι αγρότες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν μια αίτηση για την κατοικία τους και μία μόνο αίτηση που αφορά την παροχή ρεύματος αγροτικής χρήσης.

Τα βήματα για την αίτηση

Όταν ανοίξει το allazothermosifona.gov.gr για να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα:

Κατεβάστε και διαβάστε τον Οδηγό του Προγράμματος, για να ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις σχετικές διαδικασίες.

Υποβάλετε Αίτηση Χρηματοδότησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησής σας, προχωρήστε την έκδοση των επιταγών σας, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Προγράμματος.

Οι επιταγές θα σας αποσταλούν και μέσω SMS. Η πρώτη επιταγή θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, ενώ η δεύτερη μπορεί να επιδοτήσει τη δαπάνη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών για την αντικατάσταση του παλιού Ηλεκτρικού Θερμοσίφωνα με το νέο Ηλιακό (π.χ. κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης του Νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα ή απεγκατάστασης του παλαιού Θερμοσίφωνα, αναλώσιμα και εξαρτήματα κλπ.).

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Τα ποσά του προγράμματος

Για φωτοβολταϊκό στη στέγη

Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού μπορεί να αγγίξει μέχρι και το 75% για τα νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες και η επιδότηση για μπαταρία μπορεί να είναι 90% και 100%. ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία βρίσκεται ο δικαιούχος. Τα ποσοστά αυτά μεταφράζονται ως εξής:

Τα νοικοκυριά μπορούν να πάρουν επιδότηση έως και 16.000 ευρώ για το σύστημα φωτοβολταϊκού με μπαταρία και 10.000 ευρώ οι αγρότες και ειδικό μπόνους 10% θα δοθεί σε άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες. Συγκεκριμένα:

Για τα ευάλωτα νοικοκυριά του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 60% (για ισχύ έως 5kW) και 65% (για μεγαλύτερη ισχύ έως 10,8 kW).

Για τους αιτούντες με ατομικό εισόδημα μικρότερο από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000 ευρώ η μπαταρία επιδοτείται κατά 100% και το φωτοβολταϊκό κατά 35% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 25% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW).

Για τους πολίτες με ατομικό εισόδημα πάνω από 20.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από 40.000 ευρώ η μπαταρία επιδοτείται κατά 90%. Το φωτοβολταϊκό κατά 30% (αν έχει ισχύ έως 5 kW) και κατά 20% (για ισχύ από 5 έως 10,8 kW).

Για τους επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος η μπαταρία (ανεξαρτήτως χωρητικότητας) επιδοτείται κατά 90% και κατά 40% το φωτοβολταϊκό (ανεξαρτήτως ισχύος).

Το πλαφόν

Το πλαφόν στην ισχύ του οικιακού συστήματος θα είναι στα 10,8 KW (ισχύς εγκατάστασης), σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδότησης για «Φωτοβολταϊκά στη στέγη». Η μπαταρία που (υποχρεωτικά για τα νοικοκυριά) θα συνοδεύει το φωτοβολταϊκό και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού για 1 ώρα, με μέγιστο όριο τις 10,8 KWh (κιλοβατώρες).

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός μπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή το δώμα κτιρίου (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθμευσης), ή στο έδαφος. Τα νοικοκυριά θα πρέπει να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σταθμό με μπαταρία ενώ οι αγρότες μπορούν να επιλέξουν την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού με, ή χωρίς μπαταρία. Σημειώνεται δε πως στα 10,8kW ορίζεται η μέγιστη εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταικού σταθμού προς επιδότηση . Αντίστοιχα, ως προς τη μπαταρία, η μέγιστη επιδότηση ορίζεται στις 10,8kWh. Η μπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον μια ώρα την ισχύ του σταθμού ΑΠΕ.

Για ηλιακό θερμοσίφωνα

Αριθμός δικαιούχων: 120.000

Αντικατάσταση ηλεκτρικού: Με ηλιακό θερμοσίφωνα

Αφορά: Πρώτη ή δεύτερη κατοικία

Δικαιούχοι: Ιδιοκτήτες, ενοικιαστές, δωρεάν παραχώρηση

Επιλογή: Βάσει κριτηρίων (εισόδημα, παιδιά, ΑΜΕΑ κτλ.)

Ετήσιο Εισόδημα: Έως 5.000 € ανά μέλος οικογένειας

Επιδότηση: 60% (612 € – 904 €)

Ετήσιο Εισόδημα: 5.001 – 10.000 € ανά μέλος οικογένειας

Επιδότηση: 55% (561 € – 829 €)

Ετήσιο Εισόδημα: 10.001 € ανά μέλος οικογένειας

Επιδότηση: 50% (510 € – 754 €)

Πηγή: newmoney.gr