Αγίου Επιφανείου, Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας