Οι εργαζόμενοι ζητούν εκπαίδευση για τη διαχείριση του άγχους στη δουλειά

Δώρο Πάσχα άδειες 600 ευρώ ΠΝΠ άδεια εργασία

Τι φανερώνει η έρευνα

Τι φανερώνει η έρευνα

Αποκαλυπτικά είναι τα ευρήματα έρευνας του ΕΒΕΘ, που διενεργήθηκε ανάμεσα σε καταρτιζόμενους σεμιναρίων του ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση), σύμφωνα με την οποία η διαχείριση άγχους στο χώρο εργασίας είναι – με μεγάλη διαφορά – το πρώτο θέμα για το οποίο οι εργαζόμενοι θα ήθελαν να αποκτήσουν κατάλληλη εκπαίδευση.

Έπεται, με αρκετά μεγάλη διαφορά, η επιθυμία κατάρτισης των εργαζόμενων στις γενικές αρχές οικονομικής των επιχειρήσεων (λογιστικά, φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα) και στη συνέχεια κατατάσσεται η θεματική ενότητα Πωλήσεις-Επικοινωνία-Digital Marketing-Εξαγωγές, οι Τεχνικές Διαχείρισης Χρόνου και Εργασιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ο Σχεδιασμός, Κατασκευή και Ανανέωση Εταιρικής Ιστοσελίδας, η απόκτηση Βασικών Γνώσεων Ιταλικής Γλώσσας και η απόκτηση Βασικών Γνώσεων Ισπανικής Γλώσσας.

Ουσιαστικά αναδεικνύεται πως το κυρίαρχο ζήτημα των εργαζόμενων είναι η διαχείριση του άγχους στο χώρο εργασίας, ένα θέμα για το οποίο δεν εκπαιδεύονται με κανέναν άλλο τρόπο, εκτός και εάν αναζητήσουν σεμιναριακή επιμόρφωση ή το καλύψει κάποια ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση.
Το εύρημα αυτό αποτυπώνει και την ανάγκη των απασχολούμενων να εκπαιδευτούν και πάνω σε βασικές δεξιότητες, οι οποίες προφανώς και δεν έχουν καμία σχέση ή δεν καλύπτονται από το τυπικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Το σχετικό ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι εργαζόμενοι-καταρτιζόμενοι των σεμιναρίων του ΛΑΕΚ βολιδοσκόπησε τις επιθυμίες εκπαίδευσης τους για τον επόμενο κύκλο του Προγράμματος (ΛΑΕΚ 2019 για μικρές επιχειρήσεις).

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του ΛΑΕΚ 1-49 έτους 2018, υλοποιήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, για λογαριασμό του ΕΒΕΘ, 9 προγράμματα, διάρκειας 40 ωρών το καθένα, την παρακολούθηση των οποίων ολοκλήρωσαν συνολικά 203 εργαζόμενοι από επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου, καθώς και ορισμένοι εργαζόμενοι από επιχειρήσεις που δεν είναι μέλη του ΕΒΕΘ, και οι οποίες απασχολούν μέχρι 49 άτομα, στις εξής θεματικές ενότητες:

  • Πωλήσεις – Επικοινωνία – Digital Marketing (2 προγράμματα)
  • Εξωστρέφεια – Εξαγωγικό marketing για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (1 πρόγραμμα)
  • Βασικές γνώσεις Ιταλικής γλώσσας (1 πρόγραμμα)
  • Βασικές γνώσεις Ισπανικής Γλώσσας (1 πρόγραμμα)
  • Σχεδιασμός, κατασκευή και ανανέωση ιστοσελίδας (1 πρόγραμμα)
  • Διαχείριση άγχους στο χώρο εργασίας (1 πρόγραμμα)
  • Τεχνικές διαχείρισης χρόνου και εργασιών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (1 πρόγραμμα)
  • Θέματα οικονομικού και επιχειρησιακού γραμματισμού (1 πρόγραμμα).