ΕΦΚΑ: Αυξάνονται οι έλεγχοι σε τουριστικές επιχειρήσεις

ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ

Μόνο για την εποχή του καλοκαιριού για την ώρα.

Μόνο για την εποχή του καλοκαιριού για την ώρα

Για τον αυξημένο αριθμό ελέγχων κατά τη θερινή περίοδο, και ιδιαίτερα σε τουριστικούς προορισμούς και επιχειρήσεις υψηλού εποχικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενημερώνει όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους η Δ/νση του Π.Ε.Κ.Α. Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο οικοδόμησης εμπιστοσύνης και πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών και των συναλλασσομένων του ΕΦΚΑ.

Πάγιο στόχο του ελεγκτικού μηχανισμού του ΕΦΚΑ αποτελεί η διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και προάσπιση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της εξάλειψης του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι έλεγχοι κατά τη θερινή περίοδο στοχεύουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας σε συγκεκριμένες εποχικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Η ενημέρωση και τήρηση από τους εργοδότες της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, αποτελεί τον μοναδικό τρόπο αποφυγής των αυστηρών κυρώσεων που προβλέπονται από το νόμο για παραβάσεις και παραλείψεις.

Διαβάστε επίσης
ΕΦΚΑ: Νέα εφαρμογή - Βλέπετε τα αναδρομικά που δικαιούστε με ένα κλικ

Παρακαλούνται όλοι οι φορείς, όπως ενημερώσουν τα μέλη τους για την πιστή εφαρμογή των κανόνων και διατάξεων που αφορούν την απασχόληση και ασφάλιση των εργαζομένων τους.

Για την ομαλή διεξαγωγή των ελέγχων χωρίς διατάραξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων, θεωρούμε δεδομένη τη συνεργασία όλων με τους επιθεωρητές του ΕΦΚΑ.