ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδα γνωστών βιταμινών

ΕΟΦ

Δείτε για ποια πρόκειται

Δείτε για ποια πρόκειται

Γνωστή παρτίδα βιταμινών ανακαλεί ο ΕΟΦ.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Πέμπτη (30/1), ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε να ανακαλέσει την παρτίδα 190231 του φαρμακευτικού προϊόντος NEUROBION S.C. TAB (100+200+0.2) mg/tab, με ημερομηνία λήξης 01/2021, δεδομένου ότι «ανιχνεύθηκε ξένο σώμα σε μία συσκευασία αυτού».

«Η εταιρεία MERCK AE οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν» αναφέρει η ανακοίνωση του Οργανισμού.

Αναλυτικά, το κείμενο του ΕΟΦ:

«ΘΕΜΑ: Ανάκλησητης παρτίδας190231του φαρμακευτικού προϊόντος NEUROBIONS.C.TAB(100+200+0.2)mg/tab

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας: MERCK AEΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ, εδ.8 του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α ́) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες τουΕ.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β ́)2.Το άρθρο 169 , παρ.2 της υπ’ αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/29.4.2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1049 Β’)3. Την υπ ́αριθμ9999/27-1-2020 επιστολή της εταιρείας MERCKAE, ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την ανάκληση της παρτίδας 190231 του φαρμακευτικού προϊόντος NEUROBION S.C.TAB (100+200+0.2) mg/tab με ημερομηνία λήξης 01/2021, δεδομένου ότι ανιχνεύθηκε ξένο σώμα σε μία συσκευασία αυτού.

Διαβάστε επίσης
Κορονοϊός: Φονικός μήνας ο Νοέμβριος - Πάνω από 1.000 οι νεκροί σε 22 μέρες

Η εταιρεία MERCK AEοφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να το αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενταιυπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν

Ο Πρόεδρος του ΕΟΦ – Δημήτριος Φιλίππου».