Ζημιά άνω των 36000 ευρώ σε δήμο της ΠΚΜ που μίσθωνε κτίριο χωρίς να το χρησιμοποιεί

σχολεία βόμβα Θεσσαλονίκη 3ο ΓΕΛ Πολίχνης

Το συμβούλιο είχε αποφασίσει τη λύση της μίσθωσης το 2015

Ζημιά ύψους 36.450 ευρώ σε δήμο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος σύμφωνα με την ΕΑΔ, μίσθωνε σχολικό κτίριο, χωρίς να το χρησιμοποιεί.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για σχολικό ακίνητο που μίσθωνε ο δήμος από ιδιώτη από το 2012. Τον Φεβρουάριο του 2015 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε τη λύση της μίσθωσης του κτιρίου, ωστόσο ο δήμος συνέχισε να το εκμισθώνει χωρίς αντικείμενο.

Η μίσθωση του κτιρίου λύθηκε τυπικά το 2020, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του συμφωνητικού μίσθωσης, και αποδόθηκε το μίσθιο στον εκμισθωτή.

Ως συνέπεια των παραπάνω παραλείψεων, προέκυψε δημοσιονομική επίπτωση για τον δήμο, ύψους 36.450,3 ευρώ, από την καταβολή μισθωμάτων για κτίριο που δεν χρησιμοποιούσε για το διάστημα από 19/02/2015 έως 30/09/2015. Η επίπτωση αυτή ενδεχομένως να αυξηθεί σημαντικά στην περίπτωση που τελεσιδικήσει η αγωγή που ασκήθηκε από τον μισθωτή σχετικά με το μίσθωμα (το οποίο ανέρχονταν σε 5.170 ευρώ το μήνα), η οποία εκκρεμεί ενώπιων του εφετείου.

Διαβάστε επίσης  Ενωμένες Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη και Πιερία στη μεγαλύτερη τουριστική έκθεση της Ουγγαρίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Από τον γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ζητήθηκε να ασκήσει πειθαρχικό έλεγχο σε πρώην αντιδήμαρχο του οποίου οι πειθαρχικές ευθύνες δεν έχουν παραγραφεί.

Η εν λόγω Έκθεση Ελέγχου διαβιβάσθηκε επίσης στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή για την αναζήτηση τυχόν ποινικών ευθυνών, καθώς και στην Τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή Αστικής Ευθύνης Αιρετών ΟΤΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητές της περί καταλογισμού της ανωτέρω αναφερόμενης δημοσιονομικής επίπτωσης.

Τέλος, στην Έκθεση Ελέγχου περιλαμβάνεται συγκεκριμένη σύσταση προς τον ελεγχόμενο φορέα, αναφορικά με τη σύνταξη πλάνου ανά τετραετία για τον καθορισμό των αναγκών στέγασης των σχολικών μονάδων του δήμου και βάσει του πλάνου αυτού να προκύπτει προγραμματισμός για τις ενδεχόμενες απαραίτητες μισθώσεις σχολικών ακινήτων από ιδιώτες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ