Η παράταξη “Κοιτάμε Μπροστά” στηρίζει τους υπαλλήλους της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΚΜ

Εξέδωσε σχετική ανακοίνωση

Η περιφερειακή παράταξη “Κοιτάμε Μπροστά” εξέδωσε ανακοίνωση αναφορική με τη μείωση των υπαλλήλων στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονίας ενώ κατηγορεί τη διοίκηση για ανεπαρκή χρηματοδότηση για έργα.

Η ανακοίνωση αναφέρει: “Κατά 60% έχει μειωθεί την τελευταία 8ετία το προσωπικό στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, την ώρα που στο ίδιο χρονικό διάστημα πολλαπλασιάστηκαν οι αρμοδιότητες (οδικά έργα, τεχνική αστυνόμευση και συντήρηση του Εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου, συντήρηση ρεμάτων και γεφυρών).

Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις η μεταφορά αρμοδιοτήτων από τους Δήμους έγινε χωρίς κεντρικό σχεδιασμό, χωρίς διάθεση όλων των απαραίτητων κονδυλίων, μέσων και προσωπικού (π.χ.: αρμοδιότητα για τα ρέματα, που είχαν προηγουμένως ορεινοί και μειονεκτικοί Δήμοι).

Στα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και η ανεπαρκής χρηματοδότηση για τα έργα συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Παρά ταύτα και ο προϊστάμενος και οι υπάλληλοι της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. εγκαλούνται ενώπιον της δικαιοσύνης σε περιπτώσεις τροχαίων, ως φυσικά πρόσωπα, για την πρόκληση βλαβών από αμέλεια ή για παράβαση καθήκοντος, χωρίς καμία δική τους ουσιαστική ευθύνη.

Διαβάστε επίσης
Καιρός: Συμβουλές της ΠΚΜ για την επερχόμενη κακοκαιρία

Επιπλέον δεν εφαρμόζεται η ειδική σύμβαση εργασίας για τις τεχνικές υπηρεσίες αλλά ούτε και το ΦΕΚ για τις τεχνικές υπηρεσίες που εκδόθηκε πριν από δύο χρόνια.

Οφείλει η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να αποτελέσει υπόδειγμα τήρησης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των αντίστοιχων ΦΕΚ και όχι να υστερεί έναντι άλλων Περιφερειών που τα εφαρμόζουν ήδη μια διετία.

Η παράταξη «Κοιτάμε Μπροστά» θα σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων της Περιφέρειας και θα στηρίξει το αίτημα για άμεση προώθηση συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να αποφεύγονται οι άδικες διώξεις και καταδίκες στελεχών, δημοσίων υπαλλήλων, “που αδυνατούν να τηρήσουν τις υποχρεώσεις του αρθ. 7 του ν. 3481/06, όχι από δική τους υπαιτιότητα, αλλά εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων μέσων για την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών”.