«Πράσινο σημείο» σε Αμπελόκηπους και Μενεμένη δημιουργεί ο τοπικός Δήμος

Την απόφαση έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο

Απόφαση για την υλοποίηση της δημιουργίας Πράσινου Σημείου και Δικτύωσή του στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στην τακτική συνεδρίαση της Δευτέρας 3/2.

Η υλοποίηση του εγχειρήματος εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με το ποσό των 821.363,48€.

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία Πράσινου Σημείου η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημοτικό οικόπεδο στην οδό Μικράς Ασίας 12 στη Μενεμένη έκτασης 4.160,65m2 σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

Διαβάστε επίσης
Κορονοϊός: Νέα αυστηρά μέτρα ζητούν οι λοιμωξιολόγοι - Τι προτείνουν για εστίαση και απαγόρευση κυκλοφορίας

Στο δημοτικό οικόπεδο και στο υπάρχον βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες

• Χωματουργικές, για την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου.

• Διαμόρφωσης υφιστάμενων υπαίθριων χώρων για την αποθήκευση ογκωδών, πράσινων και

ανακυκλώσιμων ΑΣΑ.

• Εσωτερικής οδοποιίας.

• Οικοδομικές εργασίες συντήρησης στην περίφραξη και την πύλη εισόδου.

• Κτιριακές εργασίες επισκευής στο υφιστάμενο βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο.

• Διαχείρισης όμβριων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.

• Βοηθητικών δικτύων υποδομής.

Τέλος, προβλέπονται «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» προς τους κατοίκους του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ, κατασκευή ιστοσελίδας, ενημερωτικά έντυπα, οδηγούς, εγχειρίδια.