Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνώρισε την Αρχιεπισκοπή Σκοπίων – Δε δέχεται τον όρο “Μακεδονία”

Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση

Τη μέχρι σήμερα σχισματική Αρχιεπισκοπή Σκοπίων δέχθηκε σε ευχαριστιακή κοινωνία το Οικουμενικό Πατριαρχείο κάνοντας το πρώτο βήμα για την αναγνώρισή της.

Μέχρι σήμερα, η συγκεκριμένη Εκκλησία, που χρησιμοποιεί τον όρο “Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία” δεν είχε αναγνωριστεί από καμία άλλη Αυτοκέφαλη Εκκλησία, καθώς στα Σκόπια αναγνωριζόταν μόνο η Αρχιεπισκοπή Αχρίδος που ανήκει πνευματικά στο Πατριαρχείο Σερβίας.

Σήμερα, όμως, το Οικουμενικό Πατριαρχείο γνωστοποίησε την απόφασή του, ξεκαθαρίζοντας πως δεν αποδέχεται από την συγκεκριμένη Αρχιεπισκοπή υπό του κ. Στέφανου, να χρησιμοποιεί τον όρο Μακεδονία.

Η ανακοίνωση αναφέρει: “Η Αγία και Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον, Δευτέραν, 9ην Μαίου 2022, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, συνεζήτησε διεξοδικώς το εκκλησιαστικόν θέμα των Σκοπίων, και, αξιολογήσασα εις τελικήν φάσιν την υποβληθείσαν τη Μητρί Εκκλησία έκκλητον προσφυγήν της εκείσε Εκκλησίας, ως και τας αλλεπαλλήλους εκκλήσεις της Πολιτείας της Βορείου Μακεδονίας, απεφάσισε τα εξής:

1) Δέχεται εις ευχαριστιακήν κοινωνίαν την Ιεραρχίαν, τον κλήρον και τον λαόν της υπό τον Αρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Εκκλησίας ταύτης, θεραπεύουσα την πληγήν του σχίσματος, και επιχέουσα εις το τραύμα των εκείσε αδελφών ημών Ορθοδόξων “έλαιον και οίνον”. Προς τούτο εκδίδεται και η σχετική Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις.

Διαβάστε επίσης
Νιγρίτα: Μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιά στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου

2) Επαφίησιν εις την Αγιωτάτην Εκκλησίαν της Σερβίας την ρύθμισιν των μεταξύ αυτής και της εν Βορείω Μακεδονία Εκκλησίας διοικητικών θεμάτων, εν τω πλαισίω ασφαλώς της ιεροκανονικής τάξεως και εκκλησιαστικής παραδόσεως.

3) Αναγνωρίζει ως όνομα της Εκκλησίας ταύτης το “Αχρίδος” (νοουμένης της περιοχής της δικαιοδοσίας αυτής μόνον εντός των ορίων της επικρατείας του κράτους της Βορείου Μακεδονίας), ως υπεσχέθη εγγράφως προς το Οικουμενικόν Πατριαρχείον και ο Προκαθήμενος αυτής, αποκλείουσα τον όρον “Μακεδονική” και οιοδήτι άλλο παράγωγον της λέξεως “Μακεδονία”.

Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον συνεχίζει να ενδιαφέρεται διά την αύξησιν, πρόοδον και ευστάθειαν της εκκλησιαστικής ταύτης οντότητος της Αχρίδος, ως έπραξε διά μέσου των αιώνων δι’ όλας τας κατά τόπους Ορθοδόξους Εκκλησίας, ως “το πανδοχείον της αγάπης, η πηγή της ευσεβείας του Γένους των Ορθοδόξων Χριστιανών” (Δράμας Παύλος).

Εν τοις Πατριαρχείοις, τη 9η Μαίου 2022

Εκ της Αρχιγραμματείας
της Αγίας και Ιεράς Συνόδου”.