Κατάλογος με τις Ενώσεις Κ.ΑΛ.Ο

Η δημιουργία δευτεροβάθμιων Ενώσεων φορέων Κ.ΑΛ.Ο είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα για τη χώρα μας και όλοι ευελπιστούν να αυξηθούν.

Το Τμήμα Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ενημερώνει για τον Κατάλογο με τις Ενώσεις Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, οι οποίες έχουν συσταθεί με τη διαδικασία του αρ.9 του ν.4430/2016 (Α΄205).

Επισημαίνεται ότι στον συγκεκριμένο κατάλογο παρατίθενται τα στοιχεία (επωνυμία, μέλη, Α.Φ.Μ., Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.) που έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μας, είτε από την αρμόδια για τη σύσταση των Ενώσεων δικαστική αρχή, είτε μέσω των αιτήσεων που υποβάλλονται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr.

Υπενθυμίζεται ότι για την εγγραφή των Ενώσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., θα πρέπει να υποβληθεί η προβλεπόμενη με το αρ.23 της Υ.Α 61621/Δ5.2643/30-12-2016 (ΦΕΚ 56/Β/2017) αίτηση εγγραφής.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr, με χρήση των κωδικών taxisnet του Α.Φ.Μ. της Ένωσης. Ως δικαιολογητικά στην καρτέλα “ΑΡΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ”, θα πρέπει να υποβληθούν (ως αρχεία pdf <3,5mb):

Ισχύον Καταστατικό της Ένωσης
Πρόσφατο (τελευταίου 2μηνου) πιστοποιητικό του αρμόδιου Ειρηνοδικείου σχετικά με τις τροποποιήσεις του Καταστατικού της Ένωσης
Απόφαση της Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. και απόφαση του Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα
Βεβαίωση έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ.

Επισημαίνεται ότι για κάθε Ένωση θα πρέπει να υποβληθεί μια αίτηση εγγραφής.

Ο κατάλογος των Ενώσεων Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. θα επικαιροποιείται σε τακτική βάση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *