Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας

επιχειρήσεων επιχειρήσεις

Από την ΠΚΜ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Από την ΠΚΜ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρωνύμιο «Action Plan for Social Entrepreneurship» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INTERREG V-A GREECE- BULGARIA 2014-2020», υλοποιεί τη Δράση «Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας για στελέχη και μετόχους υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων».

Διαβάστε επίσης
Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της δράσης δωρεάν μαστολογικών ελέγχων σε γυναίκες με περιορισμένους οικονομικούς πόρους

Στο πλαίσιο της Δράσης περιλαμβάνονται: Παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας 30 στελεχών και μετόχων υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων για τη οργάνωση, λειτουργία και υποστήριξη Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων. Η συμβουλευτική παρέχεται μέσω 5 ατομικών συνεδριών για κάθε άτομο και 3 ομαδικών συνεδριών.

Στόχος των συνεδριών αποτελεί η πλήρης υποστήριξης τους προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα δικά τους επιχειρησιακά σχέδια. Η πρόσκληση καλεί τους ενδιαφερόμενους δυνητικά συμμετέχοντες, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στη Δράση.