Σήμερα τα βραβεία αριστείας Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στη Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, στην προσπάθεια της να συμβάλει στην ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο και κατ’ επέκταση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, και να υποστηρίξει τις υπάρχουσες Κοινωνικές Επιχειρήσεις, διοργανώνουν στην Δράση των ‘‘Βραβείων αριστείας για την Κοινωνική επιχειρηματικότητα’’, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 στις 10:30 π.μ στο Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης).

Στόχος της Δράσης αυτής είναι η προβολή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, και συγκεκριμένα η ανάδειξη των επιτυχημένων Κοινωνικών Επιχειρήσεων.

Οι κατηγορίες των αριστείων που θα απονεμηθούν είναι οι εξής:

1.Επιχειρηματικής υπεροχής, Πρωτοτυπία/καινοτομία, Τρόπος / διαδικασία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής προϊόντων.
2.Βέλτιστες πρακτικές, Προστασία περιβάλλον, αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη
3.Εταιρική κοινωνική ευθύνη Εμπλοκή συμμετεχόντων (ή και εταιρικός εθελοντισμός) EKO, AMEA (stakeholder engagement) και ,
4.Ιδιαίτερη επιτυχία στα οικονομικά αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης
Καιρός: Συμβουλές της ΠΚΜ για την επερχόμενη κακοκαιρία

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του έργου «Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για την Ανάπτυξη και Λειτουργία ενός Εκτελεστικού Μηχανισμού για την Υποστήριξη και την Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Καινοτομίας» με ακρώνυμο «Action Plan for Social Entrepreneurship» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020» και υλοποιείται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.