Αυξήθηκαν κατά 105,79% οι ακάλυπτες επιταγές στο πρώτο εξάμηνο 2022

Σε 49,1 εκατ. ευρώ ανήλθε στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών.

Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 είχε ανέλθει σε 42,7 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 σε 2.584 τεμάχια. Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε στα 40,8 εκατ. ευρώ και σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 105,79%.

Επιχείρηση της Οικονομικής Αστυνομίας για σύλληψη συμμορίας που διακινεί λαθραία καπνικά προϊόντα (pics)
Οι ακάλυπτες επιταγές τον Ιούνιο 2022 αυξήθηκαν σε μηναία βάση κατά 5,2 εκατ. ευρώ ή κατά 358 τεμάχια.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 στα 8,3 εκατ. ευρώ. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022 ανήλθαν σε 4.727 τεμάχια.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν τον Ιούνιο σε 659 και η αξία τους ήταν 1,1 εκατ. ευρώ.