Δήμος Παύλου Μελά: Εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας Κοινωνικών Δομών

Στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας &; Προνοιακών Θεμάτων Χαρά Αμανατίδου, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την Έναρξη λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και των Δομών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δήμου Παύλου Μελά την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στις 10.00 π.μ. στο […]

Στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας &; Προνοιακών Θεμάτων Χαρά Αμανατίδου, σας προσκαλούν στην εκδήλωση για την Έναρξη λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ και των Δομών ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Δήμου Παύλου Μελά την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017 στις 10.00 π.μ. στο Κέντρο Πολιτισμού Χρήστος Τσακίρης (Λαγκαδά 221, 3ος όροφος).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 2310 020167, 2310 604904, 2310 609079

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ

Η «Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου» του Δήμου λειτουργεί στο πλαίσιο της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά» με κωδικό ΟΠΣ 5001633 η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

-Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει σε τακτική βάση, σε ωφελούμενες οικογένειες που έχουν ανάγκη τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένα προϊόντα, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια κλπ. Συνδέεται με τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία, την τοπική κοινωνία για την συλλογή των παραπάνω προϊόντων. Επίσης παραπέμπει κατά περίπτωση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και σε άλλες υπηρεσίες για την προώθηση της απασχόλησης, την ευαισθητοποίηση- ενημέρωση και στήριξη των ωφελούμενων.

-Η Δομή Παροχής Συσσιτίου, διανέμει σε καθημερινή βάση και συγκεκριμένο ωράριο προπαρασκευασμένο φαγητό σε συμπολίτες μας που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου λειτουργεί στο πλαίσιο της πράξης «Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παύλου Μελά» με κωδικό ΟΠΣ 5002052 η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παύλου Μελά λειτουργεί στον χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας του δήμου.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

•Υποδοχή-Ενημέρωση-Υποστήριξη των πολιτών.

•Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές.

•Παροχή υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων.

Αναλυτικότερα, παρέχουν:

•Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, κ. ά.

•Συμβουλευτική ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.

•Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους.

•Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο

•Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ένταξη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΊΟ

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου λειτουργεί στο πλαίσιο της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά» με κωδικό ΟΠΣ 5001633 η οποία εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας -ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο διανέμει δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ιατροφαρμακευτικά προϊόντα στους ωφελούμενους του Προγράμματος. Το σχετικό φαρμακευτικό υλικό εξασφαλίζεται μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες, φαρμακευτικούς συλλόγους, φαρμακεία, καθώς και από τη συνεισφορά συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών φαρμακευτικής περίθαλψης πολιτών, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη ένδεια ή χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και την κοινωνικο-προνοιακή αποκατάσταση ατόμων που ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας.