Επανομή: Εκδήλωση στον Ποταμό για τη σημασία της Ποσειδωνίας και των Αμμοθινών

Δράση για τη σημασία της προστασίας των συστημάτων Ποσειδωνίας και των αμμοθινών στον Ποταμό στην Επανομή, διοργανώνουν η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος Θερμαϊκού.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 στις 13.00′ μπροστά από το Beach Bar«Ακτή Ρετζίκα», θα μοιραστεί ενημερωτικό υλικό, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για την προστασία των ακτών αλλά και της βιοπικοιλότητας.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από το έργο «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and Management of Posidonia Beach dune systems across the Mediterranean – POSBEMED2» και σε συνεργασία και με άλλους εταίρους διαμόρφωσαν μία χάρτα που σκοπό έχει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ενεργού δικτύου φορέων και πολιτών σε όλη τη Μεσόγειο και να αποτελέσει εργαλείο ανάδειξης του ρόλου της Ποσειδωνίας ως «θησαυρού» των Μεσογειακών παράκτιων οικοσυστημάτων, αλλά και να συμβάλλει στην εφαρμογή ενός μεθοδολογικού πλαισίου οδηγιών για τη χάραξη ενός συνολικού στρατηγικού σχεδίου δράσης σε τοπικό και μακροπρόθεσμα σε εθνικό επίπεδο.

Βασικός πυλώνας εφαρμογής του σχεδίου είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας σχετικά με τα οφέλη της ύπαρξης της Ποσειδωνίας στις ακτές, καθώς και η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για τη χάραξη και υλοποίηση ενός σχεδίου που θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις, όπως ενημέρωση στα σχολεία, στους επισκέπτες και τις επιχειρήσεις, αλλά και ειδικότερα μέτρα διαχείρισης των θημώνων Ποσειδωνίας.

Διαβάστε επίσης
Φωτιά σε ξερόχορτα στην Επανομή Θεσσαλονίκης

Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου «Διακυβέρνηση και Διαχείριση των συστημάτων Ποσειδωνίας και Αμμοθινών στη Μεσόγειο – Governance and Management of Posidonia Beach dune systems across the Mediterranean – POSBEMED2», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG MED 2014 – 2020».