Ειδικό λεωφορείο για τα ΚΑΠΗ απέκτησε ο δήμος Θεσσαλονίκης

Παρουσία του Γιάννη Μπουτάρη η ειδική εκδήλωση

Παρουσία του Γιάννη Μπουτάρη η ειδική εκδήλωση

Στην προμήθεια – με ίδιους πόρους – ενός λεωφορείου σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, ειδικά εξοπλισμένου για τη μεταφορά αμαξιδίων, προχώρησε το Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το λεωφορείο παρουσιάστηκε στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, από τον πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑ.Π.Η., Στυλιανό Λιακόπουλο, παρουσία μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Το όχημα μπορεί να μεταφέρει ταυτόχρονα δύο αμαξίδια για άτομα με ειδικές ανάγκες, οκτώ επιβάτες και δύο συνοδηγούς, θα διευκολύνει τις μετακινήσεις των ηλικιωμένων κυρίως όταν αφορούν την πρόσβασή τους σε δημόσιες υπηρεσίες ή υπηρεσίες υγείας.

Ο Γιάννης Μπουτάρης αναφέρθηκε στις διαρκείς προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ηλικιωμένων και κυρίως αυτών που έχουν ανάγκη.

Διαβάστε επίσης
Θεσσαλονίκη: Στα χρώματα της Αρμενίας οι Ομπρέλες του Ζογγολόπουλου (ΦΩΤΟ)

Ο πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η., Στυλιανός Λιακόπουλος, επισήμανε: «Η προμήθεια ενός λεωφορείου με τις συγκεκριμένες προδιαγραφές στηρίχθηκε εξαρχής από τον Δήμαρχο, Γιάννη Μπουτάρη και φυσικά από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, με την πεποίθηση ότι θα αποτελεί ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για το Κ.Α.Π.Η. Η αγορά αυτή φιλοδοξεί να δώσει απάντηση στη δυσκολία μετακίνησης των ηλικιωμένων στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, διασφαλίζοντας την εύκολη πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες και ειδικότερα στις υπηρεσίες υγείας. Έχει άλλωστε διαπιστωθεί ότι η εξασφάλιση της προσβασιμότητας σε σημαντικούς προορισμούς για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα συντελεί τα μέγιστα, ώστε τα μέλη της να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά».