Ο νόμος δεν είναι πάντα σοφός

Η Βενετία για το νόμο αναγνώρισης ταυτότητας φύλου και το μήνυμα στον Αντωνάκη της… Δείτε το βίντεο της Βενετίας…

Η Βενετία για το νόμο αναγνώρισης ταυτότητας φύλου και το μήνυμα στον Αντωνάκη της…

Δείτε το βίντεο της Βενετίας…