ΠΚΜ: Διαδραστική Εκθεση Εργασίας με τίτλο: “INTERNISA Job Fair”

Μία μεγάλη Διαδραστική Εκθέση Εργασίας, με τίτλο: “INTERNISA Job Fair” θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Μαρτίου 2023, υπό το συντονισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Έκθεση Εργασίας, “INTERNISA Job Fair”, διοργανώνεται στο πλαίσιο του Έργου INTERNISA, χρηματοδοτείται από το ENI CBC “Mediterranean Sea Basin Programme” 2014-2020, και θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Digital Transformation and Digital Skill Center (DT&S) – Cisco, στην οδό 26ης Οκτωβρίου 21, στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος της Έκθεση Εργασίας, “INTERNISA Job Fair”, είναι να αναδείξει ευκαιρίες απασχόλησης στους κλάδους της τεχνολογίας, της αγροτεχνολογίας-αγροδιατροφής, του τουρισμού και του εμπορίου, σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο, να προωθήσει γυναίκες με ψηφιακές δεξιότητες στην αγορά εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση του έμφυλου ψηφιακού χάσματος, και τέλος να διασφαλίσει μια δίκαιη και βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη για την ΠΚΜ.

Η έκθεση εργασίας θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής και γνωριμίας μεταξύ επιχειρήσεων και υποψηφίων.

Συγκεκριμένα, η INTERNISA Job Fair θα:
• αναδείξει τις πρωτοβουλίες της ΠΚΜ προς την κατεύθυνση ενδυνάμωσης και ψηφιακής ωρίμανσης των κλάδων ενδιαφέροντος του προγράμματος.
• προσφέρει θέσεις εργασίας και θα αποτελέσει πεδίο γνωριμίας και δικτύωσης μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και των υποψηφίων.
• εξασφαλίσει πρόσβαση σε νεοεισερχόμενο στους κλάδους προσωπικό, τόσο σε θέσεις τεχνολογίας όσο και σε υποστηρικτικές.
• προωθήσει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών επιδόσεων και θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες reskilling από άλλους κλάδους.
• υποστηρίξει την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στις ψηφιακές σπουδές και σταδιοδρομίες.
• ενημερώσει τους νέους για τη σημασία του ψηφιακού γραμματισμού και της απόκτησης ψηφιακών δεξιοτήτων.
• παρουσιάσει σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τις απαιτήσεις σε επίπεδο σπουδών/εξειδίκευσης των επαγγελμάτων που σχετίζονται με τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς επίσης και τις προοπτικές εξέλιξης και συνθήκες εργασίας που προσφέρει ο κλάδος.

Η έκθεση, που απευθύνεται κυρίως σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Πληροφορικής, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και Οικονομικών Επιστημών, προσβλέπει παράλληλα στη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, και επιθυμεί να ενημερώσει τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ευκαιρίες σταδιοδρομίας στον κλάδο της τεχνολογίας.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από ομιλίες και εργαστήρια. Έγκριτοι εισηγητές, εκπρόσωποι των θεσμών, της Πολιτείας, των εταιριών και Οργανισμών θα αναπτύξουν τις κρίσιμες εξελίξεις αναφορικά με τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν, διαμορφώνουν και μετεξελίσσουν το σήμερα σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικοί επιστήμονες, σύμβουλοι καριέρας, υπεύθυνοι γραφείων διασύνδεσης και στελέχη επιχειρήσεων, από τους κλάδους ενδιαφέροντος του προγράμματος, θα παραδώσουν workshops.
Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό και η προεγγραφή στα workshops και στο πρόγραμμα για τα σχολεία απαραίτητη. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και γι αυτό θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ώρες Λειτουργίας Εκδήλωσης:

Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 | 10:00-17:00
Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023 | 09:30-20:00

Το έργο INTERNISA, που η διάρκειά του είναι 30 μήνες, υλοποιείται σε συνεργασία με το “Al- Balqa Applied University” στην Ιορδανία, το “Catalan Youth Agency” και το “Andalusian Federation of Towns and Provinces” στην Ισπανία, την “ActionAid” Ελλάδας και Παλαιστίνης, την “SQLI Services” στην Τυνησία, το “Chamber of Commerce, Industry and Agriculture of Beirut and Mount Lebanon” στο Λίβανο και το “Arrezzo Innovazione” στην Ιταλία.

“INTERNISA Job Fair”