Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας του δήμου Παύλου Μελά

Δράσεις με έμφαση τους νέους Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αστυνομίας και αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης τόσο σε θέματα εγκληματικότητας όσο και σε ζητήματα ψυχικής υγείας, υλοποιούνται σε συνεργασία με το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά, δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση […]

Δράσεις με έμφαση τους νέους

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της Ελληνικής Αστυνομίας και αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης τόσο σε θέματα εγκληματικότητας όσο και σε ζητήματα ψυχικής υγείας, υλοποιούνται σε συνεργασία με το Κεντρικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Παιδείας του Δήμου Παύλου Μελά, δράσεις πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών και εφήβων.

Η εμπειρία της ΕΛ.ΑΣ από την επιστημονική συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και τον χειρισμό κρίσιμων περιστατικών ως πραγματογνώμονες ψυχολόγοι και μέλη της ομάδας διαπραγματευτών της ΕΛ.ΑΣ, ανέδειξε την ανάγκη διάχυσης της γνώσης αυτής στη σχολική κοινότητα. Για το σκοπό αυτό και σε συνεργασία με σχολικές μονάδες και συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Παύλου Μελά, πραγματοποιούνται ενημερωτικές ομιλίες σε θέματα διαδικτύου, σχολικού εκφοβισμού, εφηβείας κ.α. με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο παιδιά και εφήβους, αλλά και την ανάπτυξη από μέρους τους στρατηγικών διαχείρισης.

Πιο συγκεκριμένα, στο Δήμο Παύλου Μελά έχει ξεκινήσει συνεργασία για την υλοποίηση του προγράμματος ενημέρωσης Γυμνασίων εδαφικής αρμοδιότητας Δήμου, με θέμα: «Οι προκλήσεις της εφηβείας και η αντιμετώπισή τους». Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2017 και απευθύνεται αρχικά σε τάξεις του Γυμνασίου και υλοποιείται σε σχολεία των τριών δημοτικών ενοτήτων (Ευκαρπία, Σταυρούπολη, Πολίχνη), ενώ το σχεδιασμό και παρουσίασή του έχει αναλάβει ο Αθανάσιος Κανάκης Ψυχολόγος ΕΛ.ΑΣ, Αστυνόμος Β. Σύμφωνα με τον κ. Κανάκη “τα τελευταία χρόνια λόγω της παρατεταμένης κοινωνικο-οικονομικής κρίσης στη χώρα μας παρατηρείται μια αύξηση της ψυχοπαθολογίας στο γενικό πληθυσμό, διασάλευση των οικογενειακών σχέσεων και ενίοτε έκθεση των ατόμων σε αυτοκαταστροφικές και ετεροκαταστροφικές συμπεριφορές. Οι παραπάνω συνθήκες σε συνδυασμό με τις βιολογικές και ψυχολογικές αλλαγές που παρατηρούνται στη διάρκεια της προεφηβείας και της εφηβείας δημιουργούν επιπλέον ψυχοκοινωνική ευαλωτότητα στους ανήλικους και δυνητικά εκδήλωση δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα με την ηλικία και το φύλο.

Διαβάστε επίσης
Κακοκαιρία "Barbara": Ποια σχολεία της χώρας θα μείνουν αύριο (6/2) κλειστά

Συγκεκριμένα, τα προβλήματα συμπεριφοράς κατά την εφηβεία διακρίνονται σε εξωτερικευμένα και εσωτερικευμένα. Εξωτερικευμένα είναι τα προβλήματα στα οποία η συμπεριφορά είναι περισσότερο έκδηλη και έχει περισσότερες άμεσες αρνητικές επιπτώσεις για το άτομο και για την κοινωνία. Τέτοιας μορφής προβλήματα, τα οποία συνήθως παρατηρούνται στα αγόρια, είναι η χρήση ουσιών οι διαταραχές διαγωγής, η σχολική αποτυχία και η παραβατικότητα. Στα εσωτερικευμένα προβλήματα, τα οποία παρατηρούνται συνήθως στα κορίτσια, χαρακτηριστικό παράδειγμα των οποίων είναι οι συναισθηματικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη και το άγχος, η συμπεριφορά μπορεί να συγκαλύπτεται και να μη γίνεται εύκολα αντιληπτή. Πολλά από τα συμπτώματα των προβλημάτων αυτών είναι δυνατόν να εκληφθούν ως φυσιολογικές εκδηλώσεις των πολλών αλλαγών που συντελούνται κατά την εφηβεία”.

Στόχος του προγράμματος με θέμα: «Οι προκλήσεις της εφηβείας και η αντιμετώπισή τους» είναι:

Η κατανόηση από πλευράς των εφήβων των γνωστικών, ψυχολογικών, κοινωνικών σταδίων ανάπτυξης στην πορεία τους προς την ενηλικίωση.
Η πρώιμη αναγνώριση προβλημάτων συμπεριφοράς με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπισή τους και την αποτροπή εκδήλωσης δυσπροσαρμοστικών συμπεριφορών που θα έχουν επιπτώσεις τόσο στο ίδιο το άτομο όσο και στη σχολική κοινότητα.
Η ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης
Η ενημέρωσή τους για τους διαθέσιμους φορείς συμβουλευτικής και υποστήριξης.
Η ανάπτυξη και προώθηση διαύλου ανοικτής επικοινωνίας των εφήβων με το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο την προστασία της ανηλικότητας και την εγκαθίδρυση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης.

Το πρόγραμμα πρόληψης που καταρτίζεται κάθε χρόνο από την ΕΛ.ΑΣ. είναι επικαιροποιημένο και σύγχρονο κι έχει ως κύριο στόχο την προστασία της ανηλικότητας μέσα απο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των παιδιών, αλλά και των κινδύνων που ελλοχεύουν στο σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό -πολιτισμικό περιβάλλον.