Συγκέντρωση φαρμάκων στο Κοινωνικό Φαρμακείο Θέρμης

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες Ενημερωτική καμπάνια προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο την εξασφάλιση χορηγιών ή δωρεών για την προμήθεια φαρμάκων καθώς και την επιστημονική συμπαράσταση, μέσα από φαρμακοβιομηχανίες ή τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμης ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή. Σκοπός της πρόσπάθειας η στήριξη πολιτών που το έχουν ανάγκη. Παράλληλα σε εξέλιξη […]

Δείτε αναλυτικές πληροφορίες

Ενημερωτική καμπάνια προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο την εξασφάλιση χορηγιών ή δωρεών για την προμήθεια φαρμάκων καθώς και την επιστημονική συμπαράσταση, μέσα από φαρμακοβιομηχανίες ή τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμης ξεκίνησε η Δημοτική Αρχή. Σκοπός της πρόσπάθειας η στήριξη πολιτών που το έχουν ανάγκη. Παράλληλα σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία εγγραφής όλων των δικαιούχων που έχουν ανάγκη και στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Θέρμης ξεκίνησε από την 1η Νοεμβρίου 2017, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κτίριο της Κοινότητας Νέας Ραιδεστού.
Μέσω της λειτουργίας του θα παρέχονται σε ωφελούμενα άτομα, δωρεάν φάρμακα, υγειονομικό υλικό και παραφαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία θα εξασφαλίζει ο Δήμος μέσω συνεργασιών με φαρμακοβιομηχανίες και τοπικούς φαρμακευτικούς συλλόγους, καθώς και από τη συμμετοχή και κινητοποίηση συλλογικών φορέων, επιχειρήσεων και πολιτών.

Δυνητικοί δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Θέρμης είναι άτομα/νοικοκυριά που διαμένουν στον Δήμο Θέρμης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια ή στερούνται ασφαλιστικής κάλυψης, καθώς και οι δικαιούχοι/αιτούντες διεθνή προστασία.