Συνάντηση της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης με το ίδρυμα Heinrich Boell για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Συνάντηση της Οικολογίας – Πράσινης Λύσης με το ίδρυμα Heinrich Boell

Αναλυτικά τα όσα συζητήθηκαν

Συνάντηση με το ίδρυμα Heinrich Boell είχε η Οικολογία – Πράσινης Λύσης με κεντρικό αντικείμενο την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

Σύμφωνα με προμελέτη στελεχών της περιφερειακής παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ -ΠΡΑΣΙΝΗ ΛΥΣΗ, με την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) στις ηλιαζόμενες οροφές των δημόσιων – δημοτικών – περιφερειακών κτηρίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ), μπορεί να παραχθεί κατ΄ ελάχιστον το 25% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσής τους.

Αυτό αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση 70 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τον δημόσιο τομέα της Περιφέρειας μας.

Ακολουθώντας τις αρχές των βιώσιμων υποδομών και την ανάγκη για συμβολή του δημόσιου τομέα στη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων και των αιτιών της κλιματικής κρίσης, το παραπάνω σημαντικό συμπέρασμα συζητήθηκε την Πέμπτη 09.03.2023 με εξειδικευμένα στελέχη του Μορφωτικού Ιδρύματος των Πράσινων της Γερμανίας, το Heinrich Boell Stiftung που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, πριν αυτό κατατεθεί ως επίσημη πρόταση στη Διοίκηση της Περιφέρειας.

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου κ. Μ. Γουδής μαζί με την Αρχιτέκτονα Κ. Μεταξά βρήκαν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και εφαρμόσιμη την εισήγηση της περιφερειακής παράταξης ΟΠΛ, όπως παρουσιάσθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Φ. Γκανούλη και τα στελέχη αυτής Ξεν. Ζήση και Αργ. Γκινούδη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε τονίσθηκε ότι ο Δημόσιος Τομέας πρέπει να αποτελεί πρότυπο εύρυθμης και περιβαλλοντικά ευαίσθητης λειτουργίας για τους πολίτες και παράδειγμα για την ευαισθητοποίηση των νέων.

Τονίσθηκε ότι η εξοικονόμηση ενέργειας στα δημόσια κτήρια, που προς το παρόν παραμένουν ιδιαίτερα ενεργοβόρα, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα του δημόσιου τομέα για τα επόμενα χρόνια. Αυτό μπορεί να γίνει με την προτεινόμενη εγκατάσταση Φ/Β, αλλά και μέσα από την αναδιοργάνωση του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς και με τη λήψη μέτρων για τη θερμομόνωση του κελύφους και την ένταξη βιοκλιματικών στοιχείων στις ηλιαζόμενες όψεις τους.

Η συνολική ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων – ιδιοπαραγωγή ενέργειας μπορεί να βοηθήσει ευάλωτα νοικοκυριά που βρίσκονται στο όριο της ενεργειακής φτώχειας, να βελτιώσει την ποιότητα του αέρα μέσα και έξω από τα δημόσια κτήρια και να συνοδευτεί από το απαραίτητο αντισεισμικό έλεγχο αυτών, θωρακίζοντάς τα πολλαπλά από μελλοντικές απειλές.

Για τις επεμβάσεις αυτές μπορούν να βρεθούν εγχώρια και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και να χρησιμοποιηθεί ο θεσμός των Ενεργειακών Κοινοτήτων, αρκεί οι Διοικήσεις των Δήμων και κυρίως της Περιφέρειας να νοιάζονται πραγματικά για το κλίμα, το περιβάλλον και τους πολίτες τους και να επιδιώκουν την αποδοτική λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και του λοιπού εμπλεκόμενου Δημόσιου Τομέα.

Η Οικολογία – Πράσινη Λύση προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένη ολοκληρωμένη πρόταση η οποία να εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη προοπτική, στόχους και όραμα για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Θα ανταποκριθεί σε αυτό η σημερινή Διοίκηση;