Τι έδειξε ο απολογισμός μετρήσεων αιωρούμενων σωματιδίων στο δήμο Παύλου Μελά

Τι αναφέρει η έκθεση του επιστημονικού συνεργάτη του δήμου, Δημήτρη Κουτσονικόλα Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 2 έτη κατά τα οποία λειτουργούσε ο σταθμός, καθώς και τα […]

Τι αναφέρει η έκθεση του επιστημονικού συνεργάτη του δήμου, Δημήτρη Κουτσονικόλα

Στο πλαίσιο της διαρκούς παρακολούθησης των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, παρουσιάζονται συνοπτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2017, σε σύγκριση με τα προηγούμενα 2 έτη κατά τα οποία λειτουργούσε ο σταθμός, καθώς και τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν.

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων PM10 στον ατμοσφαιρικό αέρα γίνεται με χρήση του αναλυτή VEREWA F-701-20, o οποίος είναι εγκατεστημένος στην οροφή του Πολιτιστικού Κέντρου της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας. Ο συγκεκριμένος αναλυτής είναι ένας πρότυπος αναλυτής ο οποίος επιτρέπει τη συνεχή μέτρηση και καταγραφή της συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον ατμοσφαιρικό αέρα. Η αρχή λειτουργίας του βασίζεται στην απορρόφηση της β-ακτινοβολίας που προκύπτει όταν αυτή διέρχεται μέσα από την ύλη.

Ο Σταθμός Μέτρησης Αιωρούμενων Σωματιδίων PM10 του Δήμου Παύλου Μελά τέθηκε σε λειτουργία στις 14/03/2015, μετά από μια σειρά ενεργειών που αφορούσαν την αποκατάσταση βλαβών, τις απαραίτητες εργασίες συντήρησης και την προμήθεια των απαραίτητων αναλωσίμων. Από τότε λειτουργεί σε συνεχή, 24ώρη βάση και παρέχει δεδομένα όλη τη διάρκεια του έτους.

Για το έτος 2015, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις 287 από τις 294 μέρες του χρόνου (ποσοστό κάλυψης 98%).

Για τα έτη 2016 και 2017 πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και τις 365 μέρες το χρόνο (ποσοστό κάλυψης 100%). Τα ποσοστά κάλυψης του συγκεκριμένου σταθμού τον καθιστούν μοναδικό σε επίπεδο Κεντρικής Μακεδονίας και είναι αποτέλεσμα της καθημερινής παρακολούθησης, της τακτικής συντήρησης και της έγκαιρης προμήθειας των απαραίτητων αναλωσίμων που απαιτούνται.

•Για το έτος 2017 διαπιστώθηκαν 12 υπερβάσεις του ημερησίου ορίου των 50 μg/m3, λιγότερες από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 35/έτος που ορίζει ο νόμος. Ο μέσος όρος έτους ήταν 24 μg/m3, μικρότερος από το ανώτατο επιτρεπτό όριο των 40 μg/m3.

Διαβάστε επίσης
ΤΩΡΑ: Συγκέντρωση κατά της καύσης απορριμμάτων στην Θεσσαλονίκη (ΦΩΤΟ)

•Το σύνολο των υπερβάσεων για το 2017 παρατηρήθηκε τους χειμερινούς μήνες (Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Δεκέμβριο), γεγονός που καταδεικνύει τη συνεισφορά της καύσης ορυκτών καυσίμων ή ξύλων για θέρμανση, στη σωματιδιακή ρύπανση της περιοχής.

•Τις ημέρες που παρατηρήθηκαν υπερβάσεις των ανώτατων ορίων, οι συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ήταν κατά κανόνα αυξημένες σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, γεγονός που φανερώνει ότι δεν υπάρχει συστηματική συνεισφορά τοπικών φαινομένων στη σωματιδιακή ρύπανση της περιοχής.

•Γενικά, επεισόδια ρύπανσης και υπερβάσεις των ορίων παρατηρούνται τις ημέρες που έχουμε τόσο αυξημένη παραγωγή σωματιδίων (π.χ. λόγω αυξημένης συνεισφοράς από τζάκια, αυτοκίνητα, πυρκαγιές ή κάποιο άλλο συμβάν) όσο και μετεωρολογικές συνθήκες που ευνοούν (χαμηλές ταχύτητες ανέμου, θερμοκρασιακές αναστροφές, κλπ.).

•Συνολικά, τα επίπεδα σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή της Ευκαρπίας το 2017 ήταν παρόμοια με τα προηγούμενα δύο έτη, χωρίς να παρατηρούνται αυξητικές τάσεις ούτε στο ετήσιο μέσο όρο, ούτε στον αριθμό των υπερβάσεων.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται μετρήσεις σε όλες τις περιοχές του Δήμου Παύλου Μελά με το φορητό αναλυτή αιωρούμενων σωματιδίων DustTrak II 8530 της TSI, για τον καλύτερο δυνατό έλεγχο των αερίων ρύπων, τον επιτόπιο έλεγχο συγκεκριμένων περιοχών κατά τη διάρκεια συμβάντων και τον εντοπισμό πιθανών εστιών σωματιδιακής ρύπανσης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν περιφερειακά και μέσα στο ΣΜΑ Ευκαρπίας, περιφερειακά του εργοστασίου του Χίτζου κατά τη διάρκεια των εργασιών απομάκρυνσης του αμιάντου και ο συγκριτικός έλεγχος των επιπέδων σωματιδιακής ρύπανσης στην περιοχή των Μετεώρων.