Δήμος Ωραιοκάστρου: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης

δήμος Ωραιοκάστρου παιδικοί σταθμοί

Η υποβολή αυτών των αιτήσεων αφορά εγγραφή με πληρωμή μηνιαίου αντιτίμου και όχι ΕΣΠΑ

Ξεκινά την Τρίτη 10 Μαΐου η υποβολή αιτήσεων εγγραφής με συνδρομή στον Παιδικό Σταθμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ωραιοκάστρου για το σχολικό έτος 2022-2023.

Δικαίωμα εγγραφής στον παιδικό σταθμό έχουν τα νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ενταχθεί στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε δεν δύναται να εγγράψει στους παιδικούς σταθμούς του, παιδιά που είναι γεννημένα το 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς την αίτηση εισαγωγής του παιδιού μπορούν να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., από τον παιδικό σταθμό ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Aναλυτικά η ανακοίνωση

“Από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Ωραιοκάστρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ω.) ανακοινώνεται πως από την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022 οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καταθέσουν αίτηση εγγραφής για τη φοίτηση των παιδιών τους στον παιδικό σταθμό της ΔΗ.Κ.Ε.Ω «Μυγδονάκια» στη Λητή για τη σχολική χρονιά 2022-2023.

Δικαίωμα εγγραφής στον παιδικό σταθμό έχουν τα νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Ωραιοκάστρου έχει ενταχθεί στη δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, οπότε δεν δύναται να εγγράψει στους παιδικούς σταθμούς του, παιδιά που είναι γεννημένα το 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς την αίτηση εισαγωγής του παιδιού μπορούν να την παραλάβουν από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω., από τον παιδικό σταθμό ή μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Η αίτηση εισαγωγής κατατίθεται συμπληρωμένη στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. από τις 8.00 έως τις 14.00 ή στον παιδικό σταθμό τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.00 έως τις 14.00 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]

Τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ που απαιτούνται για την συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης εισαγωγής είναι τα παρακάτω και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωραιοκάστρου:

1) Αίτηση με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού που παρέχεται μέσω της ΔΗ.Κ.Ε.Ω.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης.
3) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).
4) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.
5) Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
6) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων.
7) Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΑΘ.
8) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται ανά περίπτωση, όπου αποδεικνύεται ιδιαίτερη οικογενειακή, κοινωνική, οικονομική κατάσταση της οικογένειας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο του Παιδικού Σταθμού (τηλ. 2394071578) και στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Ω. (τηλ. 2310697755 και 2310809323).

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται καθ΄όλη την διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή αυτών των αιτήσεων αφορά εγγραφή με πληρωμή μηνιαίου αντιτίμου και όχι ΕΣΠΑ.
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗ.Κ.Ε.Ω
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΤΗΣ-ΜΥΓΔΟΝΑΚΙΑ
Διεύθυνση: ΛΗΤΗ
Τηλ.: 2394071578

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΩ
ΠΑΝΙΩΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ”