Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιχορηγήσεων εταιριών τεχνολογίας για το Med Pearls

Το Τμήμα Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως αναθέτουσα αρχή του ευρωπαϊκού προγράμματος Med Pearls μετά από αξιολόγηση των προτάσεων εταιρειών τεχνολογίας που υπεβλήθησαν με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 22/6/2022, ανακοινώνει την έγκριση επιχορήγησης των εταιρειών DOTSOFT SA με την πρόταση GINO και COMITECH AE με την πρόταση GLOOM.

Οι παραπάνω εταιρείες συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κατά την διαδικασία αξιολόγησης, στην οποία συμμετείχε πενταμελής επιτροπή αξιολογητών αποτελούμενη από 5 εταίρους-συμμετέχουσες χώρες του προγράμματος Med Pearls ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Διαβάστε επίσης
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ημερίδα με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Οι επιχορηγούμενοι θα λάβουν έκαστος έως 25.000 ευρώ ώστε να υλοποιήσουν το περιεχόμενο των προτάσεών τους, το οποίο θα δώσει προστιθέμενη αξία στα επίσης επιχορηγούμενα προϊόντα “Ήπιου Τουρισμού” που δημιουργήθηκαν από τουριστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης σε προηγούμενη φάση του προγράμματος.

Το Τμήμα Τουρισμού θα επικοινωνήσει με τους επιτυχόντες της διαδικασίας επιχορήγησης άμεσα ώστε να υπογράψουν τα συμβόλαια ανάληψης υποχρέωσης όπως προβλέπει το ευρωπαϊκό έργο.