Δήμος Θεσσαλονίκης: Δημοτικοί σύμβουλοι ζητούν απαντήσεις για την πλατεία Ελευθερίας

Δεκαπέντε δημοτικοί σύμβουλοι έξι δημοτικών παρατάξεων καθώς και ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης θέτουν με επιστολή τους προς τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Κ. Ζέρβα και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Π. Λεκάκη, ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις στην Πλατεία Ελευθερίας

Όπως αναφέρουν στην κοινή επιστολή τους, κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 27-12-2021, αρκετοί επικεφαλής Παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις στη πλατεία Ελευθερίας, χωρίς ωστόσο να λάβουν καμία τεκμηριωμένη απάντηση.

Αναλυτικά η επιστολή

“Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στις27-12-2021, αρκετοί επικεφαλής Παρατάξεων και Δημοτικοί Σύμβουλοι έθεσαν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με τις εξελίξεις στη πλατεία Ελευθερίας, χωρίς να λάβουν καμία τεκμηριωμένη απάντηση.
Επειδή η παρούσα Διοίκηση του Δήμου, και σε άλλες περιπτώσεις που έχουν υποβληθεί ερωτήματα, δεν απαντά έγκαιρα και γραπτώς, υποβάλουμε την παρούσα αναφορά με συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία ουσιαστικά αθροίζουν τα λεχθέντα εντός Δ.Σ, ώστε με βάση τον Κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ να λάβουμε το συντομότερο συγκεκριμένες απαντήσεις γραπτώς.

Επίσης παρακαλούμε να μας αποσταλούν μαζί με την απάντηση και τα μαγνητοσκοπημένα αποσπάσματα από τη Συνεδρίαση του Δ.Σ.Θ της 27-12-2021, που αφορούν στις αγορεύσεις και στη συζήτηση για το θέμα της πλατείας Ελευθερίας.

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

1.Η Πλατεία με τη σημερινή της μορφή (έκταση 7 στρεμμάτων) θεσμοθετήθηκε με το Β.Δ. της 28ης-3-63 (ΦΕΚ 46) ενώ ο κοινόχρηστος χώρος που προσδιορίζεται από το περίγραμμα της ρυμοτομικής γραμμής του διατάγματος περιήλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσσαλονίκης κατόπιν συμβολαίου αγοράς από το Τ.Τ.Τ. (Ταχυδρομείο).
Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης(ΦΕΚ 420, Δ΄/27.04.1993) η Πλατεία είναι χαρακτηρισμένη ως χώρος κοινόχρηστου πρασίνου, όπως άλλωστε και στην αναθεώρηση αυτού, του οποίου αναμένεται το σχετικό Διάταγμα έγκρισης.

Σύμφωνα με το αρ. 966 του ΑΚ, «Πράγματα εκτός συναλλαγής είναι τα κοινά σε όλους, τα κοινόχρηστα και τα προορισμένα στην εξυπηρέτηση δημόσιων, δημοτικών, κοινοτικών ή θρησκευτικών σκοπών».

Το καθεστώς χώρου-χρήση γης και η προϊστορία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση δημιουργούν βάσιμες ανησυχίες για την εξέλιξη των προσπαθειών δημιουργίας εσπευσμένα υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων, χωρίς καμία απόφαση συλλογικού οργάνου του Δήμου.
Δυνάμει των ανωτέρω, ερωτάσθε αν έχουν εκδοθεί αποφάσεις αρμόδιων διοικητικών οργάνων που να τροποποιούν το ως άνω θεσμικό πλαίσιο κατά τρόπο που να μην παραβιάζονται οι σχετικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης.

2.Σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του Δήμου και την ίδια τη σύμβαση που διέπει το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, αυτό αφορά στη διαχείριση θέσεων στάθμευσης παρά την οδό, χωρίς την αναφορά δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε κοινόχρηστους χώρους χαρακτηρισμένους ως πλατείες – χώρους πρασίνου και αναψυχής, αλλά και χωρίς την πρόβλεψη δημιουργίας ειδικών ανοικτών ή κλειστών σταθμών αυτοκινήτων.
Παρά ταύτα, στην πλατεία Ελευθερίας διαμορφώνεται ένας υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων που εκχωρείται στην Ελεγχόμενη Στάθμευση, χωρίς πρόβλεψη της σύμβασης.
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε αν έχει εκδοθεί πράξη ή έχει συναφθεί οποιαδήποτε ειδική σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης του συγκεκριμένου χώρου, όπως και αν ο ιδιώτης έχει λάβει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.

Διαβάστε επίσης
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα επιχορηγήσεων εταιριών τεχνολογίας για το Med Pearls

3.Οι οδοί που ανήκουν στο ΒΟΔ (Βασικό Οδικό Δίκτυο)δεν είχαν περιληφθεί ούτε στη σύμβαση, ούτε σε κατοπινές αποφάσεις του Δήμου.
Οι 4 οδοί που περιβάλλουν την πλατεία Ελευθερίας ανήκουν στο ΒΟΔ, και περιλαμβάνουν χώρο πεζοδρομίων περιμετρικά της πλατείας. Ωστόσο αυτά έχουν διαμορφωθεί ως είσοδοι – έξοδοι αυτού.
Κατόπιν τούτων ερωτάσθε αν έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη με πρόβλεψη του απαιτούμενου μήκους αναμονής, το οποίο επηρεάζει τη διατομή των οδών και το καθεστώς στάθμευσης (απαγόρευση), της επιτρεπτής απόστασης των εισόδων/εξόδων από σηματοδότες – διαβάσεις πεζών, της ασφαλούς διέλευσης πεζών από το πεζοδρόμιο, της σήμανσης κλπ, ή αν υπάρχει απαλλακτικό από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

4.Η διαμόρφωση που γίνεται, προσωρινή ή όχι, έχει λάβει έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και/ή της Εφορίας Νεότερων (ιστορικός τόπος), ή απαλλακτικό;

5.Υποκρύπτεται μίσθωση/διάθεση προς εκμετάλλευση/παραχώρηση με αντάλλαγμα του κοινοχρήστου χώρου στον ανάδοχο της ΕΣ, άρα πρέπει να εκδοθεί ΑΔΣ ή έστω ΑΟΕ και να εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί;

6. Κατά το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου. Ποιος ανέλαβε τη σχετική δαπάνη και με ποια απόφαση; Ποια υπηρεσία ενέκρινε τη μελέτη διαμόρφωσης του δημοσίου χώρου σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΝΟΚ; Ποιος ήταν ο εργολάβος και με ποια διαδικασία εξασφαλίστηκε η συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου; Ποια υπηρεσία επέβλεψε τις εργασίες και ποιος τις παρέλαβε; Το έργο έχει δηλωθεί νομίμως στο αρμόδιοAT, στον ΕΦΚΑ, στην Επιθεώρηση Εργασίας και όπου αλλού πρέπει; Με το παρόν αιτούμαστε να μας παρασχεθούν αντίγραφα όλων τα εγγράφων, αποφάσεων και παραστατικών.

7.Η μετατροπή της πλατείας Ελευθερίας σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, και μάλιστα με ειδικούς όρους αποκλειστικής χρήσης, χρειάζεται Κανονιστική Απόφαση από το ΔΣ. Εάν είναι προσωρινή, τότε η Κανονιστική θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη προθεσμία ισχύος, πχ τριετία. Σημειώνεται πως η Αποκεντρωμένη στις 16-11-2013 είχε απορρίψει αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης για την εκμίσθωση του χώρου. Κατόπιν τούτων, έχουν μεσολαβήσει ενέργειες προς την κατεύθυνση της μετατροπής και παραχώρησής της;

Πέραν τούτων, στον ιδρυθέντα σταθμό αυτοκινήτων θα έχει αρμοδιότητα η Δημοτική Αστυνομία να βεβαιώνει παραβάσεις; Θα εφαρμοστεί το ωράριο αποκλειστικής χρήσης επισκεπτών με αντίτιμο χωρίς νόμιμες πινακίδες κατά ΚΟΚ; Θα τοποθετηθούν μπάρες στις εισόδους / εξόδους για την αποφυγή στάθμευσης άλλων οχημάτων (φορτοεκφόρτωση, τουριστικά κλπ);

8. Για ορισμό ΝΕΩΝ θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης απαιτείται εισήγηση της Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας και πρόταση της Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και τελικά Απόφαση του Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης της 1894/2013 ΑΔΣ που αφορά τον καθορισμό οδών εφαρμογής της ελεγχόμενης στάθμευσης.
Τι ενέργειες έχουν γίνει για να ενταχθεί η πλατεία-χώρος πρασίνου στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, σύμφωνα με τις Κανονιστικές Αποφάσεις που ισχύουν, τη Σύμβαση με την ΙΝΤΡΑΚΑΤ και γενικότερα με το πολεοδομικό καθεστώς, τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις;

Θεσσαλονίκη 30-12-2021

ΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ( αλφαβητικά)
ΑΗΔΟΝΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤA
ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΒΟΥΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙA
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΑΒΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΧΡΥΣΙΔΟΥ ΕΛΛΗ”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.