Προειδοποίηση ΕΟΦ για τα κρεμοσάπουνα

ΕΟΦ κρεμοσάπουνο

Τι εξηγεί στην ανακοίνωση

Ο Εθνικός Οργανισμών Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τα βιοκτόνα προϊόντα σε μορφή κρεμοσάπουνου.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται, λόγω της υπέρμετρης χρήσης βιοκτόνων προϊόντων, που παρατηρήθηκε το προηγούμενο διάστημα εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, κρίνεται σκόπιμο τα βιοκτόνα προϊόντα, με μορφή κρεμοσάπουνο, να φέρουν την ακόλουθη σήμανση:

«Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως βιοκτόνο και όχι ως κρεμοσάπουνο καθημερινής χρήσης».

Η συγκεκριμένη επισήμανση στοχεύει στην ορθολογική χρήση των προϊόντων αυτών από το ευρύ κοινό.