ΑΠΘ: Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα ERASMUS + σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια

ΑΕΙ thessaloniki ktirio prytanias apth ΑΠΘ Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες για τους φοιτητές

Πληροφορίες για τους φοιτητές

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2019-20, σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια»-Preparation in the French language for participating in ERASMUS+ Programmes (κωδικός: ΓΑΛ- ERASM) κατά το χρονικό διάστημα από 19 Φεβρουαρίου έως 27 Μαΐου 2020, (απόφαση ΓΣ αριθμ. 17/28-1-2020).

Περιγραφή μαθήματος: Στο μάθημα γίνεται εξοικείωση με στιγμές καθημερινής ζωής στη Γαλλία και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες καθώς και με στοιχεία του γαλλικού πολιτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών-πολιτισμικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο Β1-Β2).

Πληροφορίες για το μάθημα

Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.

Διαβάστε επίσης
ΑΠΘ: Οι φοιτητές της Ιατρικής κάνουν έκκληση βοήθειας για την υπεράσπιση της Υγείας

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, το οποίο αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα του Κ.Δ.Ξ.Γ.

Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τετάρτη, 16:00-18:15, στην αίθουσα 102Α (1ος όροφος, νέο κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής), από τη διδάσκουσα Ελένη Γκίνου, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ.

Όσοι φοιτητές και όσες φοιτήτριες ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή zip. Μορφή) με το απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.00.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας:
Ελένη Κουτούση
E: [email protected]
W: http://www.lance.auth.gr
Τ: 2310995165