Η Καλαμαριά συμμετέχει στο πρόγραμμα A.NI.M.US.

Καλαμαριά Δήμος Καλαμαριάς κορονοϊό

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

O Δήμος Καλαμαριάς στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ 2014-2020, συμμετέχοντας με άλλες χώρες της ΕΕ, σε εταιρικό δίκτυο με τον Ιταλικό Δήμο της Αγκόνας, υπέβαλλαν πρόταση, η οποία και εγκρίθηκε, στον Άξονα «Δράσεις Αθλητισμού», με τίτλο A.NI.M.US. “Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion.” (Αγώνες Αδριατικής –Ιονίου για την αποφυγή του κοινωνικού αποκλεισμού).

Στόχος της πρότασης είναι να χρηματοδοτηθούν δράσεις που έχουν τον ρόλο διασυνοριακών σχεδίων αντιμετώπισης προβλημάτων όπως, οι στημένοι αγώνες, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός, και με αναμενόμενα αποτελέσματα την ανάπτυξη, τη μεταφορά ή και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, αλλά και περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Τo Πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020, είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον Αθλητισμό, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτεί διακρατικές συμπράξεις μεταξύ Ιδρυμάτων και οργανισμών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία και να γεφυρωθεί ο κόσμος της εκπαίδευσης με τον κόσμο της εργασίας, με απώτερο στόχο να καλυφθούν οι ελλείψεις δεξιοτήτων που αντιμετωπίζονται στην Ευρώπη. Το Erasmus+, στηρίζει παράλληλα τις εθνικές προσπάθειες για εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.

Διαβάστε επίσης
Ενστάσεις Δανιηλίδη για τη νέα μορφή του προγράμματος φιλοξενίας προσφύγων

Η κύρια εκδήλωση του Προγράμματος A.NI.M.US. «Adriatic IoNIan GaMes For Social InclUSion», θα πραγματοποιηθεί στην Αγκόνα της Ιταλίας το χρονικό διάστημα από 27 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, και θα συμμετέχουν νέοι, προπονητές, εθελοντικές ενώσεις, τοπικοί άρχοντες, δημοσιογράφοι, προσωπικό σχολείων και φοιτητές από 13 διαφορετικές αθλητικές ομάδες από πόλεις και οργανισμούς 12 χωρών της ΕΕ, Αυστρία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της Ρουμανίας, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία.

Ο Δήμος Καλαμαριάς θα συμμετάσχει στο μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός με αθλητές ομάδων, δύο στελέχη του Γραφείου Παιδείας και Αθλητισμού και ένα μέλος της Διοίκησης του Δήμου, στοχεύοντας στην ενθάρρυνση της συμμετοχής στον αθλητισμό, στην κοινωνικοποίηση, στην προώθηση εθελοντικών δραστηριοτήτων, στην ανταλλαγή των αξιών και των ίσων ευκαιριών και στη βελτίωση των συνθηκών υγείας. Συγκεκριμένα, η Καλαμαριά θα εκπροσωπηθεί από τις ομάδες Handball (16 άτομα), Water Polo (14 άτομα) και Τennis (2 άτομα).