Η ανάπτυξη σε μια στενή σχέση με τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

περιβάλλον Νατάσα Κασάπη

της Νατάσας Κασάπη

Μsc Γεωλόγος στο τομέα «Ποιότητα και Διαχείριση Υδάτων» ΑΠΘ, Γενική Γραμματέας του Δήμου Θερμαϊκού

Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται βάσει της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης της αναθέτουσας αρχής. Οι ενέργειες των υπηρεσιών φέρουν τις υπογραφές των αρμοδίων υπαλλήλων και εγκρίνονται από μονομελές ή συλλογικό όργανο της διοίκησης. Αν δεν υπάρχει ωριμότητα και ρεαλιστικότητα υπάρχει κίνδυνος.

Η ωριμότητα προϋποθέτει την ύπαρξη των απαιτούμενων μελετών και εγκρίσεων των τεχνικών έργων, την εξασφάλιση μετακίνησης των δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, την άρση όλων των εμποδίων, τη συντέλεση των απαλλοτριώσεων και την έκδοση των σχετικών αδειών που απαιτούνται. Μόνο αφού γίνουν τα ανωτέρω μπορεί να προκύψει ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η όποια εξασφαλισμένη χρηματοδότηση είναι εξ αρχής σε ρίσκο.

Η Ελλάδα αριθμεί από το 2019, 332 Δήμους. Οι Δήμοι ως Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης ά βαθμού καλούνται καθημερινά να υποστηρίξουν ανάγκες των πολιτών τους ενώ παράλληλα σχεδιάζουν τις υποδομές που θα διασφαλίσουν ποιοτική διαβίωση των ανθρώπων και ανθεκτικότητα των πόλεων.

Όσον αφορά την υλοποίηση έργων, υπηρεσιών ή προμηθειών για τα οποία δεν υπάρχει επάρκεια προϋπολογισμού, αναζητούν πόρους μέσω κάποιου εθνικού ή ευρωπαϊκού προγράμματος χρηματοδότησης, μέσω συγχρηματοδότησης ή μέσω δανεισμού. Και οι 332 Δήμοι επιθυμούν την εύρεση χρηματοδότησης για ενίσχυση του προϋπολογισμού τους.

Τα καταφέρνουν αυτοί που αξιοποιούν τις οργανικές μονάδες που διαθέτουν, οικονομικών, διοικητικών, τεχνικών, καθαριότητας, ανακύκλωσης, πράσινου κ.λ.π. και μέσω γόνιμης αλληλεπίδρασης, σχεδιασμού και προγραμματισμού, καταρτίζουν το ακριβές πλάνο καταμερισμού των εργασιών, των προτεραιοτήτων και του χρόνου υλοποίησης.

Επομένως αν μια διοίκηση επιδιώκει να αυξήσει την υλοποίηση των έργων, την απορρόφηση των πόρων και να επιφέρει μακροπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα σε ένα πρέπει να στοχεύει, στην οργανωτική ανάπτυξη μέσω της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο των δημόσιων οργανισμών. Η καλή διοίκηση είναι απλή. Θέλει όμως εξατομικευμένη προσέγγιση και αναγωγή στο σύνολο. Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν εξαιρετική σπουδαιότητα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *