Δώρο Χριστουγέννων: Πότε θα πληρωθούν εργαζόμενοι και άνεργοι

Συντάξεις Νοεμβρίου 2021 xrimata συντάξεις Οκτωβρίου 2021 ΟΑΕΔ δώρο Πάσχα Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2021

Πως θα υπολογίσετε το ποσό που δικαιούστε

Τη στιγμή που θα λάβουν το δώρο Χριστουγέννων αναμένουν και φέτος εργαζόμενοι και άνεργοι.

Το Δώρο Χριστούγεννων 2023 θα χορηγήσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στους άνεργους.

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι είναι οι εγγεγραμμένοι στην ΔΥΠΑ που λαμβάνουν την τακτική επιδότηση ανεργίας από την Υπηρεσία.

Ωστόσο, αυτό δεν αφορά σε εκείνους που παίρνουν επίδομα μακροχρόνια άνεργων.

Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση του δώρου είναι ο ασφαλισμένος να επιδοτείται από τη ΔΥΠΑ το διάστημα 1η Μαΐου – 31 Δεκεμβρίου.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Το δώρο για τους ανέργους αναμένεται να καταβληθεί το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου στους δικαιούχους μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων της ΔΥΠΑ, όπως η Τακτική επιδότηση ανεργίας, Επίδομα Μακροχρονίως Ανέργων, Βοήθημα ανεργίας των αυτοαπασχολούμενων.

Πώς να το υπολογίσετε

Το εάν θα καταβληθεί ολόκληρο το Δώρο Χριστουγέννων (ύψους 479 ευρώ) από τη ΔΥΠΑ στους πολίτες, αυτό εξαρτάται από το διάστημα που ήταν άνεργοι οι πολίτες εντός του τρέχοντος έτους. Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας για εκείνους που λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου και υπολογίζεται ως εξής:

Για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης, καταβάλλονται 3 ημερήσια επιδόματα δώρο Χριστουγέννων.

Για επιδότηση όλο το προαναφερόμενο διάστημα, καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.

Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, τότε δεν θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων.

Δώρο Χριστουγέννων 2023: Πότε θα το πάρουν οι εργαζόμενοι

Τα Χριστούγεννα είναι σε σχεδόν ένα μήνα από σήμερα, ενώ το δώρο Χριστούγεννων για τους εργαζομένους πλησιάζει εξίσου γρήγορα.

Με τους εργαζόμενους, λοιπόν, να αναμένουν τις διακοπές των Χριστουγέννων και να διερωτώνται για το δώρο, μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω πότε καταβάλλεται αυτό κάθε χρόνο, ποιοι είναι δικαιούχοι, πώς θα υπολογίσετε το ποσό και τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής του από τον εργοδότη.

Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του ποσού του δώρου λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών δηλαδή αν αμείβονται με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Διαβάστε επίσης  Πότε καταβάλλεται το φετινό Δώρο Χριστουγέννων

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο που αναφέραμε δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα (1) μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Όσοι, όμως, από τους παραπάνω μισθωτούς, που η σχέση τους με τον εργοδότη δεν διήρκησε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 1/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτή τη περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια – ανάλογα με το πώς αμείβονται – για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου.

Παράδειγμα: εργαζόμενος με δώρο Χριστουγέννων 900 ευρώ (μικτό μισθό) με την προσαύξηση του συντελεστή αδείας θα πρέπει να πάρει 938 ευρώ.

Βάση για τον υπολογισμό του δώρου αποτελούν οι αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τo δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.

Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο είναι το σύνολο των τακτικών αποδοχών. Στη έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται ο μισθός ή το ημερομίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος, όπως τροφή, κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα, ή κατ’ επανάληψη, περιοδικά, κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου.