ΔΥΠΑ: Aναξοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για τα voucher στα βιβλία

European Profiles

Από σήμερα οι ενστάσεις

Στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (www.dypa.gov.gr ) αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των δικαιούχων και για τα voucher στα βιβλία.

Οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων αφορούν σε 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Από σήμερα ενστάσεις

Οι δικαιούχοι που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία και μόνο ένσταση από σήμερα 24 Αυγούστου 2023 έως και τις 26 Αυγούστου 2023 στις 23:59.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι:

Αρχική
/ Εργασία και Ασφάλιση
/ Αποζημιώσεις και Παροχές
/ Επιταγές αγοράς βιβλίων

Οι δικαιούχοι που καταθέτουν ένσταση οφείλουν να αναφέρουν σαφώς τον λόγο της ένστασης (π.χ. εσφαλμένη μοριοδότηση, πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής κλπ.) και να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά-αποδεικτικά.

Ο τρόπος που αποδεικνύεται η πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και των κριτηρίων μοριοδότησης περιγράφεται αναλυτικά στη Δημόσια Πρόσκληση (Παράρτημα 2ου Μέρους), το οποίο πρέπει να συμβουλεύονται οι δικαιούχοι για τη σωστή κατά περίπτωση επισύναψη των δικαιολογητικών.

Διαβάστε επίσης  Ερχεται νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για 20.000 νέους (ΒΙΝΤΕΟ)

Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01.09.2023 έως 31.12.2023. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

Για πληροφορίες, επισκεφτείτε: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

Η ΔΥΠΑ ενημερώνει με ανακοίνωση τους παρόχους βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων που ενδιαφέρονται να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα χορήγησης επιταγών αγοράς βιβλίων 2023 πως η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων κλείνει από σήμερα προσωρινά έως την 26η Αυγούστου 2023 στις 23:59 για τεχνικούς λόγους.