ΔΥΠΑ: Πρόγραμμα για 3900 ανέργους – Ποιους αφορά

ΔΥΠΑ

Μέχρι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2023 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα της ΔΥΠΑ.

Πρόγραμμα της ΔΥΠΑ που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 3.900 άνεργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία στην ψηφιακή οικονομία.

Η επαγγελματική εμπειρία θα διαρκεί 30 ώρες εβδομαδιαία (6 ώρες την ημέρα, 5 ημέρες την εβδομάδα) για έξι μήνες και η ΔΥΠΑ θα καταβάλει 594 ευρώ μηνιαία καθαρή αποζημίωση (27 ευρώ ημερησίως για 22 ημέρες εργασιακής εμπειρίας) απευθείας στους συμμετέχοντες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους ηλικίας έως 29 ετών που έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της ψηφιακής οικονομίας τουλάχιστον 50 ωρών.

Επίσης επισημαίνεται πως το πρόγραμμα αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 14.935.120 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020», με χρηματοδότηση από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Για τη δημόσια πρόσκληση και για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-anoikhta.

Πηγή: enikos.gr