ΔΥΠΑ: Τα επιδόματα που θα επηρεαστούν μετά και τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού

ευρώ επίδομα επιδόματα συντάξεις

Την 1η Απριλίου θα γίνει νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και θα αναπροσαρμοστούν προς τα… πάνω επιδόματα της ΔΥΠΑ.

Με λίγα λόγια, εάν επικρατήσει το σενάριο και αυξηθεί ο κατώτατος στα 820 ευρώ μεικτά από 780 ευρώ που είναι σήμερα τότε τα επιδόματα της ΔΥΠΑ που αναμένεται να επηρεαστούν θα είναι τα εξής:

–Εποχικό βοήθημα οικοδόμων: Αυτό αντιστοιχεί στο 70% των 37 κατ. ημερομισθίων. Δηλαδή θα πάει στα 947,5 ευρώ από 902,43 ευρώ που είναι σήμερα.

– Εποχικό βοήθημα σμυριδεργάτων: Αυτό αντιστοιχεί στο 70% των 50 κατ. ημερομισθίων. Δηλαδή θα διαμορφωθεί στα 1.280,4 ευρώ από 1.219,50 που είναι σήμερα.

– Εποχικό βοήθημα για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Αυτό αντιστοιχεί στο 70% των 25 κατ. ημερομισθίων. Δηλαδή θα διαμορφωθεί στα 640 ευρώ από 609,75 ευρώ που είναι σήμερα.

–Επίδομα αποφυλακισμένων: Αυτό ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα. Συνεπώς θα πάει στα 301,8 ευρώ από 287,4 ευρώ που είναι σήμερα.

-Ειδική παροχή μητρότητας: Το ποσό της παροχής ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή θα διαμορφωθεί στα 820 ευρώ από 780 ευρώ που είναι σήμερα

-Επίδομα γονικής άδειας: Το ποσό του επιδόματος ισούται με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή θα ανέλθει στα 820 ευρώ από 780 ευρώ που είναι σήμερα.

-Αφερεγγυότητας εργοδότη: Αυτό ισούται έως 3 μισθούς.

Διαβάστε επίσης  ΔΥΠΑ: Από σήμερα η προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Πάσχα

–Άλλα εποχικά βοηθήματα (δασεργατών–ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγικής ζώνης): Αυτό αντιστοιχεί στο 70% των 35 κατ. ημερομισθίων. Δηλαδή από τα 853,65 ευρώ το βοήθημα θα ανέλθει στα 896 ευρώ

-Βοήθημα μη μισθωτών: Αυτό ισούται με το μηνιαίο επίδομα ανεργίας. Δηλαδή θα πάει στα 503 ευρώ από 479 ευρώ που είναι σήμερα.

– Επίδομα εργασίας: Αυτό αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας. Δηλαδή από τα 239,5 ευρώ θα πάει στα 251 ευρώ

-Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ.: Αυτή είναι ίση με το 75% κατ. ημερομισθίου. Δηλαδή από τα 26,13 ευρώ θα διαμορφωθεί στα 27,4 ευρώ

– Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): Αυτό ισούται με το 80% του κατώτατου μισθού. Δηλαδή από τα 624 ευρώ θα ανέλθει στα 655 ευρώ

– Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Το ποσό που δίνεται είναι ίσο με τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή θα πάει στα 820 ευρώ από 780 ευρώ που είναι σήμερα.

-Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι ίσα με το κατώτατο ημερομίσθιο.

-Προγράμματα απασχόλησης: Δίνεται επιδότηση από 50% μέχρι και 90% του κατώτατου μισθού.

–Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις:

Για τους προπτυχιακούς είναι 30 κατ. ημερομίσθια. Δηλαδή το ποσό θα διαμορφωθεί στα στα 1.097 ευρώ από 1.045,2 ευρώ που είναι σήμερα.
Για τους μεταπτυχιακούς θα είναι 10 κατ. ημερομίσθια. Δηλαδή το ποσό θα πάει στα 465,8 ευρώ από 348,40 ευρώ που είναι σήμερα.