Λήγει σήμερα η προθεσμία για την “επιστρεπτέα προκαταβολή”

πλατφόρμα επίδομα 800 ευρώ

Δεν αποκλείεται το μέτρο να επαναληφθεί και τον Μάιο

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στην ΑΑΔΕ (myBusinessSupport) από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Μάλιστα, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν το μέτρο να επαναληφθεί και τον Μάιο.

Αναφορικά με τις πληρωμές, ο σχεδιασμός είναι να πραγματοποιηθούν εφάπαξ στο τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου. Τα χρήματα θα καταβληθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς, που έχουν δηλωθεί στο Taxis από τις επιχειρήσεις.

Τα ποσά θα διατεθούν βάσει ενός αλγορίθμου και όσες επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αίτηση, θα ενημερωθούν για τον τρόπο αποπληρωμής, την περίοδο χάριτος αλλά κα το επιτόκιο, το οποίο θα είναι χαμηλό. Να σημειωθεί πως η οφειλή θα βεβαιωθεί στο Taxis και θα πρέπει οι αιτούντες να αποδεχθούν τους προβλεπόμενους όρους, για να πιστωθούν τα κεφάλια στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Από πλευράς δικαιούχων, εκτός από τις επιχειρήσεις που απασχολούν 1 έως 500 εργαζόμενους, στους δικαιούχους εντάσσονται και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, που δεν απασχολούν εργαζομένους.

Όροι και προϋποθέσεις

Οι όροι και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Για τη λήψη ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής στην πλατφόρμα του προηγούμενου άρθρου υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος:
α) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες:

αα) απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους 500 εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορoνοϊού COVID-19 και

αβ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

β) είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιρειών, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), ανεξαρτήτως κλάδου, οι οποίες:

Διαβάστε επίσης
Κίνα: Πάνω από 4000 νεκροί από κορονοϊό και 7 εκατ. νέα κρούσματα σε μια ημέρα

βα) δεν απασχολούν εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, και

ββ) δεν είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν αποτελεί προϋπόθεση η υπαγωγή της επιχείρησης σε κάποιον από τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στις εκάστοτε εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις για την αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων και τη χορήγηση κάθε είδους ενισχύσεων προς πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω του κορονοϊού COVID-19.».

Εκδήλωση ενδιαφέροντος δύναται να υποβάλλουν:

α) είτε επιχειρήσεις οι οποίες δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 κατά την έννοια του Κανονισμού αριθ. 651/2014 (ΕΕ L 187/26.6.2014) και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

β) είτε επιχειρήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού αριθ. 1407/2013 (ΕΕ L351/1 της 24.12.2013) και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020».

Σημειώνεται ότι για να ενταχθούν στο πρόγραμμα της επιστρεπτέας προκαταβολής οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» (www.aade.gr/mybusinesssupport).

Το νέο σχήμα:

-Απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

– Χορηγείται προς τις επιχειρήσεις απευθείας από το Κράτος, στο πλαίσιο του συστήματος της φορολογικής διοίκησης (TAXIS).

– Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί, είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς (συναρτάται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησης), θα επιστραφεί στο Κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

– Η συνολική διάρκεια του σχήματος είναι πενταετής. Το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος, χωρίς υποχρέωση καταβολής δόσεων. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται τα επόμενα τέσσερα έτη, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *