Κατασχέθηκε φορτίο με ψάρια στη Νέα Μηχανιώνα

Μετά από έλεγχο των αρχών

Μετά από έλεγχο των αρχών

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε, βραδινές ώρες χθες, από στελέχη του Γραφείου Αλιείας του Α’ Λιμενικού Τμήματος Νέας Μηχανιώνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, στη ράμπα φόρτο/εκφόρτωσης της ιχθυόσκαλας Νέας Μηχανιώνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εικοσιτέσσερα (24kg) κιλά ιχθύες του είδους “DIPLODUS VULGARIS” (ΚΑΜΠΑΝΑΣ-ΚΑΚΑΡΕΛΟΣ), διαστάσεων 12-15 εκ. κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους των 18 εκατοστών, τα οποία είχαν διατεθεί για εμπορία – πώληση, αναφέρει ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Βεβαιώθηκαν οι κάτωθι παραβάσεις:

-μια αγορανομική παράβαση κατά της εταιρείας για εμπορία-πώληση αλιευμάτων κάτω του ελάχιστου επιτρεπόμενου μεγέθους.

-μία αλιευτική παράβαση κατά του κυβερνήτη του αλιευτικού σκάφους.

-μια αγορανομική παράβαση κατά της εταιρείας για αναγραφή παραπλανητικών ενδείξεων επί του παραστατικού εμπορίας-διακίνησης.

Τα ως άνω αλιεύματα κατασχέθηκαν και πρόκειται να παραδοθούν σε ευαγή ιδρύματα.