Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των υβριδικών ημερίδων

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Σε διάφορες πόλεις της χώρας

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), αποκλειστικός αρμόδιος φορέα στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των Ευρεσιτεχνιών (Patents), Εμπορικών Σημάτων (Trademarks) και Βιομηχανικών Σχεδίων (Designs) υλοποίησε κύκλο των υβριδικών ημερίδων ο οποίος ολοκληρώθηκε.

Οι δύο τελευταίες πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023 στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ) καιτην Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023, στην Καλαμάτα, στο Pharae Palace Hotel.

Προηγήθηκαν αντίστοιχες Ημερίδες σε διάφορες πόλεις της χώρα μας, όπως είναι
• τα Ιωάννινα, στις 31 Αυγούστου
• το Ηράκλειο, στις 29 Αυγούστου
• η Αθήνα, στις 18 Ιουλίου και
• η Πάτρα, στις 12 Ιουλίου

Παρουσιάστηκαν συνολικά 6 αναδυόμενοι κλάδοι, συγκεκριμένα:
1. τα «Έξυπνα Ηλεκτρικά Δίκτυα»
2. η «Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης σε Κτίρια»
3. οι «Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας από Θαλάσσιους Πόρους»
4. τα «Βιολογικά Συστήματα για τη Βιώσιμη Παραγωγή Τροφίμων –
AgriScience»
5. το «Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Internet of Things» και
6. τα «Μέσα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Ο ΟΒΙ αναπτύσσει μια νέα Υπηρεσία για τις νεοφυείς (Startups) και μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) προκειμένου να τις υποστηρίξει στην κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας τους. Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» βάσει της απόφασης ένταξης του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και ΤΣ (Ταμείο Συνοχής).

Για τους κλάδους αυτούς, έχουν εκπονηθεί Αναφορές Ευρεσιτεχνίας (PLRs), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης του ΕΣΠΑ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΟΦΥΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ».

Στις ημερίδες συμμετείχαν στελέχη των Περιφερειακών Αρχών όπως ο κ. Αντώνης Παπαδεράκης, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης στον τομέα Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας και ο κ. Τζόλλας Νικόλαος,
Περιφερειακός Σύμβουλος & Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοικητικά στελέχη του ΟΒΙ όπως ο Δρ. Ιωάννης Κατσογιάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας & μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΒΙ, η κυρία Θεοδώρα Σιμιτσή, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια OBI, η κυρία Ελένη Μίσκου, Διευθύντρια Γραμματείας Διοίκησης, Υπεύθυνη Πράξης, η κυρία Ράνια Ζαχαροπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Επικοινωνίας ΟΒΙ, o Δρ. Γιώργος Ασημόπουλος, Υπεύθυνος Περιφερειακού Γραφείου ΟΒΙ στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χρήστος Πανίτσας, Υπεύθυνος Περιφερειακού Γραφείου ΟΒΙ στην Πάτρα, καθώς και διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί εκπρόσωποι, ειδικευμένοι στα πεδία έρευνας που σχετίζονται με τους 6 κλάδους των PLRs από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, αλλά και εκπρόσωποι ερευνητικών ιδρυμάτων και
επιχειρήσεων.

Τι παρουσίασε

Στη διάρκεια των ημερίδων ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας παρουσίασε την οργάνωση της Υπηρεσίας του για την ενίσχυση Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, με την χρηματοδότηση του ΕΠΑνΕΚ.

Στη συνέχεια, αναπτύχθηκαν σύγχρονες εξελίξεις στους 6 αναδυόμενους κλάδους, ενώ παρουσιάστηκαν επίσης κρίσιμες παράμετροι που σχετίζονται με την νομική διαδικασία της κατοχύρωσης της Βιομηχανική Ιδιοκτησίας, όπως επίσης και οι μελέτες που εκπονήθηκαν από την εταιρία ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ A.E., αναδόχου εταιρίας για την υλοποίηση των τμημάτων Α και Β του έργου.

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων ήταν υψηλό, ενώ ακολούθησε συζήτηση και δόθηκαν απαντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που τέθηκαν από το κοινό. Τη διοργάνωση των ημερίδων υλοποίησε η εταιρία INTRAWAY ΕΠΕ, ανάδοχος
εταιρία του τμήματος 3 του Έργου.