Εξοικονομώ 2023: Μέχρι τον Νοέμβριο οι αιτήσεις για δύο προγράμματα

Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ένταξης στα προγράμματα «Εξοικονομώ 2023» και «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους», οι ενδιαφερόμενοι σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται πως, η προηγούμενη προθεσμία ήταν η 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά, μέσω των επίσημων διαδικτυακών τόπων των προγραμμάτων: https://exoikonomo2023.gov.gr και https://exoikonomoneon.gov.gr αντίστοιχα.

Σημειώνεται πως κατά το στάδιο υποβολής της αίτησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Τα τελευταία, επισυνάπτονται από τον υποψήφιο ηλεκτρονικά.

Πηγή: cnn.gr