Φορολογικές δηλώσεις: Πότε συμφέρει το “φορολογικό διαζύγιο” για τα ζευγάρια

φορολογικές δηλώσεις

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι σύζυγοι

Μπορεί οι περισσότεροι παντρεμένοι φορολογούμενοι να προτιμούν να κάνουν μαζί τις φορολογικές τους δηλώσεις, όμως κάποιες φορές είναι αναγκαστικό τα ζευγάρια να πάρουν “φορολογικό διαζύγιο”.

Πιο συγκεκριμένα οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικά χωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
Για τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή τη λύση του συμφώνου συμβίωσης το βάρος της απόδειξης φέρει ο φορολογούμενος.

Σημειώνεται ότι τα ζευγάρια που θέλουν να υποβάλουν φέτος χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να το δηλώσουν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου. Όσοι αποφασίσουν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους για την Εφορία θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το «φορολογικό διαζύγιο» μπορεί να τους βάλει σε περιπέτειες και να κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο για τα εισοδήματά τους.

Οι σύζυγοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Στις χωριστές δηλώσεις συζύγων δεν υφίσταται η έννοια του οικογενειακού εισοδήματος για την κάλυψη των τεκμηρίων καθενός εκ των συζύγων

Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Στα ζευγάρια που υποβάλουν κοινές φορολογικές δηλώσεις, αν κάποιος σύζυγος έχει περίσσευμα ηλεκτρονικών αποδείξεων, το ποσό μεταφέρεται στον άλλο σύζυγο εφόσον έχει έλλειμμα και αποφεύγεται έτσι η επιβολή του προστίμου ύψους 22% επί της διαφοράς των αποδείξεων που λείπουν.

Προστατευόμενα τέκνα: Τα παιδιά που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα, δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Επιδόματα: Η χορήγηση επιδομάτων δεν επηρεάζεται στις χωριστές δηλώσεις συζύγων.

Κατοικία: Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Φορολογική ενημερότητα: Δεν μπλοκάρεται η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.

Κοινή δήλωση: Σε περίπτωση που κανείς από τους συζύγους δεν γνωστοποίησε την επιλογή υποβολής χωριστής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα υποβληθεί κοινή δήλωση.

Πηγή: dikaiologitika.gr