Ηλεκτρικό ρεύμα: Ποιοι δικαιούνται την δίμηνη ενίσχυση

ηλεκτρικό ρεύμα διακοπή ρεύματος

Η συνολική αξία της στήριξης υπερβαίνει τα 8,6 εκατομμύρια ευρώ

Οικονομική στήριξη  για τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος δικαιούνται περισσότερα από 730.000 νοικοκυριά, που είναι ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ).

Oι ενισχύσεις καλύπτουν τους πρώτους δύο μήνες του 2024 και ανέρχoνται σε 26 ευρώ/MWh για τον Ιανουάριο και σε 18 ευρώ/MWh για τον Φεβρουάριο, για το σύνολο της κατανάλωσης των δικαιούχων.

Αξίζει να σημειωθεί πως με τις παραπάνω ενισχύσεις απορροφάται το 100% του αυξημένου κόστους, όπως αυτό προκύπτει από τις προ κρίσεως τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Η συνολική αξία της οικονομικής στήριξης για το ρεύμα που παρέχεται στα εν λόγω νοικοκυριά υπερβαίνει τα 8,6 εκατ. ευρώ και παρέχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Πηγή φωτό: Envato.com