Θέσεις εργασίας: 14 υπουργεία ζητούν Υπηρεσιακούς Γραμματείς

εργασία προγράμματα

Οσα πρέπει να ξέρετε για τις αιτήσεις

Ενδιαφερόμενους για θέσεις Υπηρεσιακών Γραμματέων αναζητούν 14 υπουργεία της κυβέρνησης και οι υποψήφιοι μπορούν πλέον να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Συγκεκριμένα, τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης του αρ. 14 του ν.4270/2014, μπορούν να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακα Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων» ηλεκτρονικά, για τη θέση του Υπηρεσιακού Γραμματέα.

Συγκεκριμένα, τα 14 υπουργεία που προσλαμβάνουν είναι τα εξής:

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Εσωτερικών

Υγείας

Υποδομών και Μεταφορών

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ανάπτυξης

Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Δικαιοσύνης

Πολιτισμού

Μετανάστευσης και Ασύλου

Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Τουρισμού

Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η κατανομή των θέσεων

Για κάθε θέση υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός που θα δηλώσει ο ενδιαφερόμενος, ενώ στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται και ο φορέας/υπουργείο, τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα -κωδικός τίτλου σπουδών, οι κωδικοί απαιτούμενων προσόντων- καθώς και ο αριθμός των θέσεων.

Μάλιστα, στην «ΑΙΤΗΣΗ-Πίνακας Καταγραφής Ελάχιστων και Αξιολογούμενων Προσόντων», η οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, θα πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί του τίτλου σπουδών και των απαιτούμενων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

θέσεις εργασίας υπηρεσιακοί γραμματείς

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της πρόσκλησης αυτής ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα που αναγράφονται μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς τους ως κατωτέρω:

θέσεις εργασίας υπηρεσιακοί γραμματείς

Πώς να υποβάλλεται αίτηση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (κλικ εδώ).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών αρχίζει στις 28 Φεβρουαρίου και ώρα 08:00 και λήγει στις 11 Μαρτίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Με την αίτηση υποβάλλονται ηλεκτρονικά:

α) Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο, με μέριμνα της υπηρεσίας του υποψηφίου, περιλαμβάνεται κάθε απαραίτητη πληροφορία για την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας.

β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής από την αρμόδια επιτροπή.

γ) Τα λοιπά δικαιολογητικά (μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες) για την απόδειξη των προσόντων/κριτηρίων μοριοδότησης.

Πηγή φωτό: Envato.com